Update: SAM-motie over extra impuls woningmarkt unaniem aangenomen

(Update donderdag 8 juli - 22.50 uur) De motie over een extra impuls op de woningmarkt in Waadhoeke is unaniem gesteund tijdens het debat over de Kadernota! De motie over de woningmarkt is hier te lezen. De motie over het laten afhandelen van de toeslagenaffaire door de gemeente is helaas verworpen.  SAM Waadhoeke brengt twee moties in bij de Kadernota. In de Kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. Deze Kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2022. Het meerjarenperspectief lijkt ongunstig. Voor 2022 is een taakstelling opgenomen om tot een sluitende begroting te komen en om ambities waar te kunnen maken.  Ondanks dat SAM Waadhoeke zich kan vinden in het meerjarenperspectief zien we toch een aantal ontwikkelingen die extra aandacht nodig hebben. Wij willen een tweetal moties indienen te weten: Motie extra impuls Woningmarkt De  krapte op de woningmarkt heeft desastreuse gevolgen voor met namen jongeren. Koopwoningen zijn onbetaalbaar en…

Reacties uitgeschakeld voor Update: SAM-motie over extra impuls woningmarkt unaniem aangenomen

Bed-bad-broodregeling in Waadhoeke

Miljoenen mensen zijn aan het migreren, omdat ze op de vlucht zijn en een veilige plek zoeken. Zo ook de asielzoekers die in Nederland arriveren. Degene die, om wat voor reden, geen verblijfsvergunning krijgen, de uitgeprocedeerde, gaan zwerven of verdwijnen in de illegaliteit. Ook deze mensen hebben recht op de basis voorzieningen die geregeld staan in de Nederlandse wet. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn of haar hoofd , voedsel en kleding. Soms heeft een uitgeprocedeerde het geluk om tijdelijk bij een particulier opvang te krijgen. Maar je neemt niet alleen de persoon in je huis, maar ook de trauma's en psychische problemen. Vandaar dat het goed is om dit centraal te regelen via de bed-bad-broodregeling. Daar is professionele hulp, bijvoorbeeld van VluchtelingenWerk en het Rode Kruis. Er zijn meerdere gemeentes die dit opgepakt hebben en onze gemeente Waadhoeke heeft nu de gelegenheid om hier bij aan te…

Reacties uitgeschakeld voor Bed-bad-broodregeling in Waadhoeke

SAM is blij met financiële steun voor culturele instellingen en verenigingen

SAM is blij om te lezen dat eindelijk duidelijk wordt hoe onze andere culturele instellingen en verenigingen financieel worden ondersteunt. Immers was eind 2020 al bekend dat er een pot was voor deze groep. Toch had raadslid Annet Neudorfer nog verschillende vragen aan de wethouder over dit ondersteuningspakket. De antwoorden van de wethouder vind je onderaan in dit artikel.  Onze eerste vraag aan de wethouder: Waarom heeft het zo lang geduurd voor dit voorstel er was. Er is bewust door onze cultuur minister eind 2020 al overgegaan tot verdeling en uitbetaling van de cultuur coronapot en we zijn nu juni 2021. Het is toch niet zo dat we deze situatie niet zagen aankomen? Graag uw reactie… OVERLEVEN – SAM ziet dat een heel groot bedrag is uitgegeven/gereserveerd voor de Koornbeurs. Wij als SAM hebben hier in onze raad twee keer mee ingestemd. Terecht ook want instellingen die in de problemen…

Reacties uitgeschakeld voor SAM is blij met financiële steun voor culturele instellingen en verenigingen