Motie aangenomen: besparen door te isoleren

Vanuit Europa is geld beschikbaar gesteld voor verduurzaming, waarbij het isoleren van woningen een optie is. SAM vindt dat dit geld ook voor isoleren gebruikt moet worden. Bij de raadsvergadering van donderdag 4 maart is een motie van SAM, samen de VVD, aangenomen waarin we het College vragen bij het kabinet aan te dringen in het EU-herstelplan Recovery and Resilience Facility een ambitieus isolatieprogramma voor woningen op te nemen. Hierdoor kan met de middelen uit het herstelplan een slag gemaakt worden in woningisolatie. Lees hieronder de bijdrage van Hanna van der Werff met bijbehorende motie.  In de discussie over duurzaamheid en energie, wordt er vaak gesproken over een andere wijze van energie opwekken, middels wind, zon en inmiddels weer kernenergie. Het is een flinke discussie, waar we ook lastige keuzes in moeten maken in de toekomst. Als je het over energie en besparen hebt dan heb je het over de…

Reacties uitgeschakeld voor Motie aangenomen: besparen door te isoleren

Duurzaam ondernemen in de Waadhoeke heeft de toekomst!

De SAM fractie is blij dat er nu zoveel vraag is naar nieuwe bedrijfskavels is dat de Kei2 nu ontwikkeld kan worden. Wel vinden we dat dit bedrijventerrein wat de dan de rand vormt van Franeker vormt, op een juiste manier landschappelijk ingepast moet worden in het landschap. Dat verdient deze mooie stad! We zijn natuurlijk blij met meer bedrijvigheid omdat we het lokale ondernemerschap graag willen ondersteunen. En dit levert ook meer werkgelegenheid in onze gemeente. SAM is ook blij met de eerste contouren Economie regio Noardwest Fryslân wat afgelopen dinsdagavond is gepresenteerd. Om juist aan te kunnen sluiten bij regionale en landelijke en globale economische ontwikkelingen moet je als gemeenten samenwerken. Je kan het niet alleen! SAM is blij met deze samenwerking met Harlingen. Maar wijst er ook op dat we goed moeten samenwerken met de 4 grote gemeentelijke partners in Fryslân. Om ons zo goed mogelijk op het landelijke en…

Reacties uitgeschakeld voor Duurzaam ondernemen in de Waadhoeke heeft de toekomst!

Lees hier de nieuwsbrief van januari

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe nieuwsbrief. Hanna klom weer in de pen en beschrijft vanuit de ogen van de fractie de eerste maand van 2021. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen!

Reacties uitgeschakeld voor Lees hier de nieuwsbrief van januari