Eigen drinkflessen om tegengaan onnodig plasticgebruik

Het college wees de raad (en dus ook de SAM-fractie) er afgelopen tijd meermaals op eigen drinkflessen mee te nemen, om het gebruik van plastic flesjes te verminderen. Hier geven we gehoor aan door voortaan onze eigen drinkflessen mee te nemen! Goed voor het milieu en het tegengaan van onnodig gebruik van plastic. 

0 Reacties

SAM over zwemvoorzieningen in Waadhoeke

FRANEKER – De fractie van SAM vindt het een gemeentelijke taak om zwemvoorzieningen te bieden aan de inwoners van Waadhoeke. Dat hebben we aangegeven in het kernteam over dat onderwerp. Wij vinden dat het aanbieden van zwemwater goed aansluit bij het vastgestelde sportbeleid. Daarin staat onder andere dat sportvoorzieningen betaalbaar, toekomstbestendig en bereikbaar moeten zijn. Ook moeten de gesubsidieerde zwembaden, als het aan de fractie van SAM ligt, de volgende activiteiten realiseren in Waadhoeke: leszwemmen, schoolzwemmen, zwemsport, banenzwemmen, doelgroepzwemmen, pretzwemmen en natte gymles. Binnen acht kilometer van elke bewoner moet aanbod in zwemactiviteiten zijn. Dit hoeft voor ons niet per se binnen de gemeentegrenzen te liggen, maar dit willen we nog voorleggen in een enquête. Duurzaamheid Wij zien een duurzame zwemvoorziening als een voorbeeldproject voor de gemeente. We kunnen de inwoners laten zien hoe Waadhoeke in staat is energieneutraal én met duurzame bouwmaterialen te bouwen. Dit valt waarschijnlijk alleen te…

0 Reacties