Gelijke kansen

Dankzij inzet van functionaris gaat Gemeente Waadhoeke komende twee jaarkansengelijkheid stimuleren in Waadhoeke. De functionaris verbindtouders, school én omgeving van het kind met elkaar. Alle partijen werkensamen aan het inlopen van achterstanden, versoepelen van overgangen,verbinden van leefwerelden én een kansrijke start voor alle kinderen.Dit is afgesproken in de #GelijkeKansenAgenda (GKA), die onze wethouderRené de Vries samen met minister Dennis Wiersma en Sjoerd van der Galiënvan Elan Onderwijsgroep heeft ondertekend.Olv wethouder De Vries overleggen samenwerkingspartners in het#basisonderwijs met Gemeente en GKA op welke school zij de inzet van debrugfunctionaris het meest passend en nodig vinden.(Foto: Ubbo Posthuma)

Reacties uitgeschakeld voor Gelijke kansen

Nieuwe omgevingswet in de praktijk

Nieuwe omgevingswet in de praktijk Vanavond, woensdag 29 juni 2022, organiseerde Dorpsbelang Oosterbierumeen bewonersavond rond hun plan voor woningbouw in eigen beheer. Voordit reeds door Gemeente Waadhoeke akkoord bevonden idee heeftDorpsbelang studenten NHL aan het werk gezet om tot een uitwerking tekomen die past bij karakter Oosterbierum, de 5 pijlers voor Welzijn(wonen, water, voedsel, zorg en ontwikkeling) en hetduurzaamheidsvraagstuk. Een avond waarin de enorme creativiteit van studenten duidelijk naarvoren kwam, met veel oog voor bestaande dorpsstructuren in Oosterbierum.Complimenten voor alle studenten NHL Stenden die hieraan hebben mogenwerken.Dorpsbelang Oosterbierum laat zien wat bewonersparticipatie kanbetekenen! Op naar de volgende stap waarin de werkgroep samen metKnarrenhof het winnende idee verder zal gaan bestuderen, doormeten(financieel en qua duurzaamheid) en uitwerken, waarbij vast elementenvan de andere plannen ook terug zullen keren. Dorpsbelang hoopt voor de zomer in elk geval nog het definitievelocatie-onderzoek af te ronden en dan met gemeente Waadhoeke te werkenaan de bestemmingsplannen. SAM…

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe omgevingswet in de praktijk

Nieuwe wethouders SAM

Wethouders: Marja van der Meer en René de Vries Afgelopen donderdag had onze nieuwe wethouder Marja van der Meer haar eerste optreden in de raad. Marja (52) uit Ingelum is één van de nieuwe wethouders van SAM Waadhoeke. Ze is eerder wethouder en raadslid geweest voor de PvdA in de voormalige gemeente Menameradiel. Marja heeft de volgende portefeuille: Economische zaken, Werk & Inkomen, Financien, Statushouders en Arbeidsmigranten (sociale kant), Coördinerend portefeuillehouder Dorpen & Wijken. Naast Marja is er nog een nieuwe wethouder namens SAM Waadhoeke aangetreden. René de Vries uit Herbaijum is nieuw in de lokale politiek en heeft de volgende portefeuille: Jeugd(zorg) en jongeren, Onderwijs, Sporten Spelen Bewegen, WMO, Welzijn & Bibliotheken.Voordat René wethouder werd, was hij manager cultuur en sport bij gemeente Sudwest-Fryslân. In zijn vrije tijd betrokken bij het verenigingsleven, onderwijs en kinderopvang.Ze zijn beiden enorm gedreven om -namens SAM- de komende jaren een progressief, groen en…

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wethouders SAM