Vragen over coronasteun De Koornbeurs

Annet Neudorfer had vragen aan wethouder Jan Dijkstra over De Koornbeurs. Lees hier haar bijdrage plus de vragen (en antwoorden van de wethouder). Je zou er grijze haren van krijgen. Binnen een bestek van nog geen jaar vraagt De Koornbeurs opnieuw een grote bijdrage aan om de tekorten van het afgelopen seizoen te dichten. Als SAM Waadhoeke snappen we dat corona enorme impact heeft. Ook op de activiteiten van De Koornbeurs en haar begroting. We zien ook een aantal mooie initiatieven die ingezet zijn door De Koornbeurs, maar we moeten ook kritisch blijven kijken naar wat er aan ons als raad gevraagd wordt. Al is het maar voor onze inwoners en alle overige culturele  instellingen die het ook zo vreselijk moeilijk hebben. Als gemeente hebben wij een Corona pot  ontvangen van 512 duizend euro. Voor alle activiteiten. Uit deze pot vraagt De Koornbeurs nu opnieuw een bedrag van 91 duizend…

Reacties uitgeschakeld voor Vragen over coronasteun De Koornbeurs

Inbreng SAM over de bodemvisie in Waadhoeke

In de raadsvergadering van donderdag 20 mei kwam de bodemvisie aan het licht. Hanna van der Werff voerde het woord op dit onderwerp en kreeg hierbij ondersteuning van Govert Geldof, Johan Harms en andere steunfractieleden. Hier zit ik dan in de raadszaal met een betoog over de grond onder onze voeten. In mijn werk hoor ik wel eens dat mensen zeggen: de grond onder mijn voeten vandaan. Het moment waarop je het idee hebt je gehele fundament en menszijn kwijt te raken. Het is een mooie zin die letterlijk en figuurlijk waar is. Want die prachtige klei hier in Waadhoeke is ons fundament. We moeten er niet over nadenken dat dit ooit wegvalt. In deze visie starten wij op een gelijk punt. Iedereen hier in deze gemeente heeft belang bij goed verzorgde grond die ons voedt en ons gezond houdt. De boer voor zijn liefde voor het land en het…

Reacties uitgeschakeld voor Inbreng SAM over de bodemvisie in Waadhoeke

Motie voorstel kapbeleid beeldbepalende en historische bomen in gemeente Waadhoeke

WAADHOEKE - Twee beeldbepalende bomen in Bitgummole worden gekapt, terwijl er veel verzoeken komen van inwoners om bomen en andere groene landschapselementen te behouden in de gemeente Waadhoeke. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geen kapvergunning opgenomen. Hiermee kunnen waardevolle bomen en beeldbepalende elementen in de openbare ruimte verdwijnen omdat hier geen beleid voor is vastgesteld. Normaal gesproken zou dit onderdeel van de aanstaande omgevingsvergunning zijn maar omdat de uitvoering hiervan vertraagd is willen we nu alvast de bescherming van waardevolle elementen in de openbare ruimte waarborgen. Daarom dient SAM Waadhoeke samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen een motie in om het college te vragen een kapvergunningsstelsel in te voeren voor beeldbepalende bomen en landschapselementen. In de motie vragen we ook een inventarisatie te laten doen naar historische/monumentale/beeldbepalende/karakteristieke bomen en houtopstanden in de gemeente Waadhoeke. Dit moet samen met de inwoners gebeuren.

Reacties uitgeschakeld voor Motie voorstel kapbeleid beeldbepalende en historische bomen in gemeente Waadhoeke