Ondersteuning en waardering voor de mantelzorg in Waadhoeke

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 april is gesproken over de beleidsnotitie mantelzorg. Namens SAM Waadhoeke had Annet Neudorfer het woord. 'Meer aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de mantelzorger langer op de been te houden', vertelt Annet in haar bijdrage over de mantelzorg. Lees haar complete bijdrage hieronder. Inhoudelijk ziet de beleidsnotitie er prima uit. De ambities om de mantelzorger te ondersteunen zijn hierin duidelijk benoemd. Er is goed met de verschillende organisaties gekeken naar wat nodig is. SAM heeft veel waardering voor de mantelzorgers. Zonder mantelzorgers zou er een groot gat ontstaan in zorg, die door de professionele zorg niet opgevangen kan worden. Maar waar liggen de grenzen van de fysieke en geestelijke gezondheid van de mantelzorgers. Zorg op maat, minder versnippering bij hulpverleners, meer aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de mantelzorger langer op de been te houden. Belangrijk is ook de waardering voor hun werk. Het…

Reacties uitgeschakeld voor Ondersteuning en waardering voor de mantelzorg in Waadhoeke

Nog geen standpunt over het grote energiepark bij Sexbierum

SAM neemt nog geen standpunt in over het grote energiepark bij Sexbierum. SAM is voorstander van de grote ambitie om de gemeente Waadhoeke energieneutraal te laten zijn. Ook na dertig procent besparing blijft er veel energie nodig. Dat is voor huizen maar ook voor de aanwezige bedrijven. Enkel met zonnepanelen op daken gaan we niet voorzien in deze energie en kan het netwerk van Liander dit ook op dit moment niet bolwerken. Hoe gaan we dit dan bereiken? Wachten tot de provincie weer windmolens toe staat, wel of geen zonnepanelen op grond? Kunnen we nog wachten op nieuwe technieken of kiezen we voor een tijdelijke oplossing? Recent sloeg men het klimaatalarm. Er moet iets gebeuren. Sam gelooft dat het nu tijd is om iets te doen, niet wachten op de perfecte oplossing, die bestaat niet. Een oplossing kan ook voor 10 jaar zijn. In Tzum kan een windmolen er zijn,…

Reacties uitgeschakeld voor Nog geen standpunt over het grote energiepark bij Sexbierum

Geef Empatec de ruimte om de meerwaarde die het bedrijf heeft te laten zien

'Wij van SAM zien het als volgt: Empatec is een onderdeel van de maatschappij: als je daar werkt doe je mee', zei Hanna van der Werff in haar bijdrage over de uitvoering van de participatiewet in Fryslân-West. NV Empatec is in deze GR het werkbedrijf. Als gevolg van invoering van de Participatiewet bouwt de Rijksvergoeding voor de loonkosten Sociale Werkvoorziening af, terwijl tegelijkertijd doelstelling is om de doelgroep te begeleiden naar werk bij reguliere bedrijven. Voor SAM een heel belangrijk onderwerp. Hieronder is de volledige bijdrage van Hanna te lezen. Bedankt voorzitter, ik heb lang gedaan over het schrijven van deze tekst. Er zijn maar weinig onderwerpen in de raad geweest waar ik met zoveel mensen over heb gesproken en zoveel over heb nagedacht. Het is duidelijk: het is voor SAM een belangrijk onderwerp. Je moet solidair zijn met naasten en dus ook met mensen die niet dezelfde kansen hebben…

Reacties uitgeschakeld voor Geef Empatec de ruimte om de meerwaarde die het bedrijf heeft te laten zien