Nog geen standpunt over het grote energiepark bij Sexbierum

SAM neemt nog geen standpunt in over het grote energiepark bij Sexbierum. SAM is voorstander van de grote ambitie om de gemeente Waadhoeke energieneutraal te laten zijn. Ook na dertig procent besparing blijft er veel energie nodig. Dat is voor huizen maar ook voor de aanwezige bedrijven. Enkel met zonnepanelen op daken gaan we niet voorzien in deze energie en kan het netwerk van Liander dit ook op dit moment niet bolwerken. Hoe gaan we dit dan bereiken? Wachten tot de provincie weer windmolens toe staat, wel of geen zonnepanelen op grond? Kunnen we nog wachten op nieuwe technieken of kiezen we voor een tijdelijke oplossing? Recent sloeg men het klimaatalarm. Er moet iets gebeuren. Sam gelooft dat het nu tijd is om iets te doen, niet wachten op de perfecte oplossing, die bestaat niet. Een oplossing kan ook voor 10 jaar zijn. In Tzum kan een windmolen er zijn,…

Reacties uitgeschakeld voor Nog geen standpunt over het grote energiepark bij Sexbierum

Geef Empatec de ruimte om de meerwaarde die het bedrijf heeft te laten zien

'Wij van SAM zien het als volgt: Empatec is een onderdeel van de maatschappij: als je daar werkt doe je mee', zei Hanna van der Werff in haar bijdrage over de uitvoering van de participatiewet in Fryslân-West. NV Empatec is in deze GR het werkbedrijf. Als gevolg van invoering van de Participatiewet bouwt de Rijksvergoeding voor de loonkosten Sociale Werkvoorziening af, terwijl tegelijkertijd doelstelling is om de doelgroep te begeleiden naar werk bij reguliere bedrijven. Voor SAM een heel belangrijk onderwerp. Hieronder is de volledige bijdrage van Hanna te lezen. Bedankt voorzitter, ik heb lang gedaan over het schrijven van deze tekst. Er zijn maar weinig onderwerpen in de raad geweest waar ik met zoveel mensen over heb gesproken en zoveel over heb nagedacht. Het is duidelijk: het is voor SAM een belangrijk onderwerp. Je moet solidair zijn met naasten en dus ook met mensen die niet dezelfde kansen hebben…

Reacties uitgeschakeld voor Geef Empatec de ruimte om de meerwaarde die het bedrijf heeft te laten zien

Motie aangenomen: besparen door te isoleren

Vanuit Europa is geld beschikbaar gesteld voor verduurzaming, waarbij het isoleren van woningen een optie is. SAM vindt dat dit geld ook voor isoleren gebruikt moet worden. Bij de raadsvergadering van donderdag 4 maart is een motie van SAM, samen de VVD, aangenomen waarin we het College vragen bij het kabinet aan te dringen in het EU-herstelplan Recovery and Resilience Facility een ambitieus isolatieprogramma voor woningen op te nemen. Hierdoor kan met de middelen uit het herstelplan een slag gemaakt worden in woningisolatie. Lees hieronder de bijdrage van Hanna van der Werff met bijbehorende motie.  In de discussie over duurzaamheid en energie, wordt er vaak gesproken over een andere wijze van energie opwekken, middels wind, zon en inmiddels weer kernenergie. Het is een flinke discussie, waar we ook lastige keuzes in moeten maken in de toekomst. Als je het over energie en besparen hebt dan heb je het over de…

Reacties uitgeschakeld voor Motie aangenomen: besparen door te isoleren