Rioolbelasting

In de raadsvergadering van 3 september 2020 stond het volgende agendapunt ter stemming Dekking vGRP en basisheffing In de kadernota is toegezegd dat voor begrotingsbehandeling een voorstel zal worden gedaan voor het invoeren van een basisheffing, waarmee tevens het buitengebied wordt betrokken bij de rioolheffing. Middels bijgaand advies wordt invulling gegeven aan deze toezeggingen. Tevens wordt een voorstel gedaan voor dekking van het vGRP Wim Hokken vertegenwoordigde namens SAM de fractie en kwam met het volgende betoog wat door een groot deel van de raad instemmend werd overgenomen. Ook wethouder de Pee heeft de motivatie van Wim Hokken van harte gesteund. Voorzitter. In deze raad is er de afspraak om als we een voorstel steunen hier niet het woord te voeren, De SAM fractie steunt het voorstel. Daarover geen onduidelijkheid. Maar wij willen hier wel uitleggen hoe wij tot dat besluit zijn gekomen. Dat doen we omdat wij merken dat…

Reacties uitgeschakeld voor Rioolbelasting

Impressie gemeenteraad 28 mei 2020

Eindelijk. Het zou wel eens de laatste digitale raadsvergadering kunnen zijn. Daar zijn we blij om. Donderdag 28 mei vergaderden we nog een keer digitaal met behulp van zoom. Een niet onomstreden programma, maar bij ons werkte het fantastisch. Ondanks dat het goed werkte, was het geen pretje. Collega Bart van Wijk werd een keer de vergadering uitgegooid net als 2 collega’s van andere fracties en alle drie moesten zich weer moeizaam een plek op het vergaderscherm heroveren. Zo gaat dat in de digitale wereld. SAM was niet compleet. Collega Tjeerd Cuperus (SAM) moest helaas vanwege ziekte ontbreken. Verder ontbrak Hendrik Terpstra (VVD) vanwege een vreugdevolle gebeurtenis, want dat is de geboorte van een nieuwe wereldburger altijd. Van deze plek af: van harte. Maar toen de burgemeester vastgesteld had dat we behoudens de beide afgemelde collega’s echt aanwezig waren door iedereen luid en duidelijk present te laten zeggen, begon de…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 28 mei 2020