Impressie gemeenteraad donderdag 11 juni

Vrijdagochtend werd ik wakker met een rot gevoel. Ik heb er maar een blog van gemaakt over het voorstel biodiversiteit. Dan ben je het maar kwijt. En toch, je wilt ook dat onze leden en andere belangstellenden een verslagje krijgen van wat er in onze raad speelt. U kunt overigens ook het beeldverslag van de vergadering bekijken. Gister was het misschien het aankijken waard. Dat moet u zelf maar weten. Misschien dat u op beeld iets van de spanning ziet die wij donderdagavond voelden bij de behandeling van het voorstel biodiversiteit. Het was onze eerste, fysieke raadsvergadering sinds de uitbraak van het coronavirus. De raadszaal was over de kop gegaan. Iedereen op afstand van elkaar, pijlen op de grond, toilet begeleiding als je moest. En toch blij dat we elkaar weer echt zagen. Het knalde meteen. Waadhoeke ontwaakt. Het werd tijd. De eerste twee jaar waren we bezig met harmoniseren,…

0 Reacties

Waadhoeke en biodiversiteit

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de biodiversiteitsagenda vast te stellen. Het plan bestond uit twee onderdelen. Een onderdeel had betrekking op een aantal kleine zaken, belangrijk, maar het ging slechts om enkele duizenden euro’s. Het belangrijkste onderdeel betrof de “echte” aanpak. Een van plan aanpak gebaseerd op de bij burgers opgehaalde ideeën. Daarmee was ongeveer 700.000 euro gemoeid. Niet in één jaar, maar die kosten konden worden uitgesmeerd over enkele jaren. Om het bedrag te duiden: een enkel promille van de jaarbegroting. Het CDA had bedacht dat 700.000 euro in Corona-tijd niet kan. Vreemd overigens dat ze daarna wel voor een fietspad buitendijks stemden. Dat gaat namelijk nog veel meer niet geraamd geld kosten. Consequent? Wakker worden na een raadsvergadering waarin je genaaid bent. Dat is de beste omschrijving van onze toestand na de raad van 11 juni. Wethouder Dijkstra was met een plan gekomen om…

0 Reacties

Impressie gemeenteraad 7 mei 2020

Korte impressie van de gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 Opnieuw verzamelden zich de hoofden van de raadsleden van Waadhoeke zich op een scherm om besluiten te nemen. Het heeft iets surrealistisch. Vierkantjes die een vierkant vullen met in elk vak een opgesloten hoofd. Een raad die begon met het vaststellen van de agenda. Op de agenda stond het onderwerp Kleasterwei Tzummarum. Voor de mensen die dit niets zegt: er wordt al meer dan een decennium strijd geleverd tussen buren. De gemeente is daarin partij geworden door conflicten over het (handhaven van het ) bestemmingsplan en eigendom. Het college had ons gevraagd het onderwerp van de agenda te halen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling betrof het feit dat er nader onderzoek wordt ingesteld door de provincie naar deze zaak. Heeft de gemeente wel terecht vergunningen afgegeven?, althans dat is een van de onderzoeksvragen. Met onafhankelijk onderzoek waren wij als SAM…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 7 mei 2020