Nieuwe website

SAM Waadhoeke heeft een nieuwe website. Deze is live vanaf 18 mei 2020. Op de site hebben de nieuwsberichten een prominente plaats op de Home pagina. Ander recent nieuws is ook toegankelijk. Naast de nieuwsberichten is er ook ruimte voor breaking nieuws, één nieuwsitem die bekend gemaakt moet worden aan het publiek. Ook deze is te vinden op de Home pagina. Naast de berichten bevindt zich ook de agenda op de Home pagina. Via een Details knop kan meer informatie worden opgehaald. Nieuw is ook toegang tot nieuwsbrieven en aanmelden voor een nieuwsbrief.

0 Reacties

Impressie gemeenteraad 7 mei 2020

Korte impressie van de gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 Opnieuw verzamelden zich de hoofden van de raadsleden van Waadhoeke zich op een scherm om besluiten te nemen. Het heeft iets surrealistisch. Vierkantjes die een vierkant vullen met in elk vak een opgesloten hoofd. Een raad die begon met het vaststellen van de agenda. Op de agenda stond het onderwerp Kleasterwei Tzummarum. Voor de mensen die dit niets zegt: er wordt al meer dan een decennium strijd geleverd tussen buren. De gemeente is daarin partij geworden door conflicten over het (handhaven van het ) bestemmingsplan en eigendom. Het college had ons gevraagd het onderwerp van de agenda te halen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling betrof het feit dat er nader onderzoek wordt ingesteld door de provincie naar deze zaak. Heeft de gemeente wel terecht vergunningen afgegeven?, althans dat is een van de onderzoeksvragen. Met onafhankelijk onderzoek waren wij als SAM…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 7 mei 2020

Impressie gemeenteraad 16 april 2020

Raad 16 april 2020 Op 16 april vergaderde de raad voor de eerste keer digitaal. Het was wennen. Niet altijd was bij iedereen de verbinding optimaal. En dat was jammer. En dat gold natuurlijk ook voor zo’n eerste keer vergaderen zonder echt zicht op elkaar. Je praat in de leegte tegen een scherm. Maar we hebben intussen geleerd. Volgende keer zal het beter gaan. Ik pak de belangrijkste punten uit de agenda: Het ambitiedocument Omgevingswet Door een raadswerkgroep is dit document opgesteld. In dit document hebben wij vastgelegd hoe we als raad tegen de omgevingswet aankijken. We willen dat de uitgangspunten van nabij besturen, de dienstverleningsvisie sturend zijn voor de insteek naar de wet toe. Behalve dat, we zijn van mening dat de gemeente toe moet kunnen groeien naar een nieuwe pro actieve rol waarin initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund. Dat vraagt zowel binnen de politieke als ambtelijke organisatie…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 16 april 2020