Impressie gemeenteraad 6 februari 2020

Raadsvergadering 6 februari 2020 Een raadsvergadering met een korte agenda die afgesloten werd met de behandeling van een tweetal moties. Maar voor die moties moest er eerst nog een klap gegeven worden op een aantal vergaderstukken. Ik pak de belangrijkste punten er even uit. De veiligheidsregio Fryslân De veiligheidsregio heeft meer geld nodig. Geld voor de versterking van de organisatie die ten dele onderbezet is, en deels zich moet aanpassen aan vernieuwde wet- en regelgeving. De veiligheidsregio houdt zich bezig met onze veiligheid. Brandweer, maar ook bijvoorbeeld de GGD maken deel uit van deze organisatie. Uit onderzoek blijkt dat er meer geld nodig is voor de bedrijfsvoering. Er is sprake van onderbezetting en daardoor komen taken in het gedrang. Bij de stukken zaten stevige onderzoeken die de noodzaak bevestigden om in deze organisatie te investeren. Voor Waadhoeke betekent dit nogal wat. De bijdrage gaat stapsgewijs omhoog van € 4.3 miljoen…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 6 februari 2020

Impressie gemeenteraad 23 januari 2020

Gemeenteraad 23 januari 2020 De gemeenteraad was niet heel spannend. Uiteraard stond de nota toerisme op de agenda. Na de behandeling in de kernsessie wisten we dat de nota met applaus zou worden ontvangen. En toch ontspon zich nog - ook vooraf aan de raadsbehandeling in de sociale media - een discussie over de financiering van de nota toerisme. Het CDA bijvoorbeeld noemde toerisme misschien wel de kurk waar de economie van Waadhoeke opdrijft. Bij het voorstel was ook een raadsbesluit gevoegd dat de financiering van de nota net niet helemaal regelde. SAM vond het belachelijk dat wij als raad moeten voorzien in een omissie van het college. Zij horen goede voorstellen te maken. Komen ze er onder elkaar niet uit, dan is dat een slecht signaal. Als enige fractie hadden wij het amendement waarin opgeroepen werd € 20.000 extra beschikbaar te stellen niet mee ingediend. College doe je werk,…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 23 januari 2020

Impressie gemeenteraad 12 december 2019

Raadsvergadering 12 december 2019 Er was weer een grote agenda de 12e. Maar aan de punten kon je zien dat het vooral harmoniseren was. Het waren geen belangrijke punten. Een nieuwe verordening onderwijshuisvesting. En zo hadden we nog wat van die harmonisatie punten. Maar we begonnen feestelijk. Vorige vergadering namen afscheid van twee van onze leden, deze vergadering begroetten we Arjen Hartman (CDA) en Tjeerd Cuperus (SAM) als nieuwe leden. Maar ondanks de beperkte agenda vroeg de vergadering de nodige tijd. Daarvoor waren 2 redenen. De eerste was de toestand rondom Empatec. We zijn als raad via een memo geïnformeerd over de problemen binnen Empatec. Daarover werd een stevig debat gevoerd. Wat heeft onze wethouder in het bestuur gedaan? Wanneer wist ze wat? En wat gaat ze doen? De wethouder slaagde erin ons te overtuigen dat de 6 gemeenten de regie in handen hebben en dat er een onderzoek wordt…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 12 december 2019