Impressie gemeenteraad 12 december 2019

Raadsvergadering 12 december 2019 Er was weer een grote agenda de 12e. Maar aan de punten kon je zien dat het vooral harmoniseren was. Het waren geen belangrijke punten. Een nieuwe verordening onderwijshuisvesting. En zo hadden we nog wat van die harmonisatie punten. Maar we begonnen feestelijk. Vorige vergadering namen afscheid van twee van onze leden, deze vergadering begroetten we Arjen Hartman (CDA) en Tjeerd Cuperus (SAM) als nieuwe leden. Maar ondanks de beperkte agenda vroeg de vergadering de nodige tijd. Daarvoor waren 2 redenen. De eerste was de toestand rondom Empatec. We zijn als raad via een memo geรฏnformeerd over de problemen binnen Empatec. Daarover werd een stevig debat gevoerd. Wat heeft onze wethouder in het bestuur gedaan? Wanneer wist ze wat? En wat gaat ze doen? De wethouder slaagde erin ons te overtuigen dat de 6 gemeenten de regie in handen hebben en dat er een onderzoek wordt…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 12 december 2019

Impressie gemeenteraad 31 oktober 2019

Een impressie van de raad van 31 oktober 2019 met vooral de begroting, parkeren in Franeker, een rotte kies in Okkingahiem en nog veel meer, maar over dat meer maar weinig. De begroting is tenslotte het belangrijkste document in de gemeente. Het was mooi weer donderdag. En dat was aan de stemming in de raad te merken. Een mooie begroting, goed gedaan, degelijk beleid, dat waren de kwalificaties vanuit de raad. In sommige Friese gemeentehuizen gaat het er dezer dagen anders aan toe. Bezuinigen en minder van alles en daar bovenop: hogere belastingen. Nou ja, de belastingen gaan bij ons ook wat omhoog. Maar het grote korten op het sociaal domein, dat is bij ons niet aan de orde. En toch werd er voortdurend gewaarschuwd van nu gaat het nog goed, maarโ€ฆ Donkere wolken. En dan doelde men op het sociaal domein. De kosten daarvan lopen de spuigaten uit. Ook…

Reacties uitgeschakeld voor Impressie gemeenteraad 31 oktober 2019

Een impressie van de raad van 5 september 2019

De vakantie zit erop, de eerste gemeenteraadsvergadering sinds de zomerstop is achter de rug. Wim Hokken klom weer in de pen om de vergadering samen te vatten. Een vergadering over onder andere duurzaamheid, herstel kademuren van Het Vliet in Franeker en subsidiedorpshuizen. Vragen, ingekomen stukken en de toezeggingen. De FNP wil OV-fietsen bij het station en wil graag actie om dit te realiseren, was er klein leed van een verkeerssituatie (Adrie Weiland, gemeentebelang) in Wier. Door haar vragen kwam het apparaat in werking, na een diepe slaap van een half jaar. De aangetekende brief waarin het probleem was aangekaart, die was verdwenen! En wie weet wordt het probleem van de onveilige uitrit nu opgelost. Haye Stellingwerf (SAM) vroeg naar de informatie en betrokkenheid van de aanwonenden over de ontwikkeling van het plan rondom Zwarte Haan met het sterrenkijken. Er is onrust bij omwonenden ontstaan. Wethouder Nel Haarsma nam de heer…

0 Reacties