Miljoenen mensen zijn aan het migreren, omdat ze op de vlucht zijn en een veilige plek zoeken. Zo ook de asielzoekers die in Nederland arriveren. Degene die, om wat voor reden, geen verblijfsvergunning krijgen, de uitgeprocedeerde, gaan zwerven of verdwijnen in de illegaliteit. Ook deze mensen hebben recht op de basis voorzieningen die geregeld staan in de Nederlandse wet.

Iedereen heeft recht op een dak boven zijn of haar hoofd , voedsel en kleding. Soms heeft een uitgeprocedeerde het geluk om tijdelijk bij een particulier opvang te krijgen. Maar je neemt niet alleen de persoon in je huis, maar ook de trauma’s en psychische problemen.

Vandaar dat het goed is om dit centraal te regelen via de bed-bad-broodregeling. Daar is professionele hulp, bijvoorbeeld van VluchtelingenWerk en het Rode Kruis. Er zijn meerdere gemeentes die dit opgepakt hebben en onze gemeente Waadhoeke heeft nu de gelegenheid om hier bij aan te sluiten. De provincie kan meefinancieren als het model Groningen wordt gevolgd.       Door de BBB aan te bieden kan er ook minder overlast /gevaar voor de openbare orde en gezondheid zijn. Daarnaast kun je een uitgeprocedeerde een registratienummer geven, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor de basisbehoefte. Dit geeft rust voor alle partijen.

Sam’s mening is: als je iets wilt dan mag geldgebrek nooit een belemmering zijn. Daarom steunen wij de motie van de ChristenUnie.