Voorzitter

Hans Flaman

Ik ben Hans Flaman, in 1949 geboren in Leiden, begin jaren ’70 verhuisd naar Fryslân en uiteindelijk beland in Menaam. Ik heb in verschillende functies bij het Kadaster gewerkt en ben daar als ombudsman geëindigd.
Vanaf mijn tijd in Fryslân ben ik politiek actief in de PvdA. Actief in het plaatselijke bestuur en in de gemeenteraad van Menameradiel. Ik geloof stellig in het bundelen van krachten van gelijkgestemde politieke partijen. Daarom vind ik het een eer om voorzitter van SAM Waadhoeke te zijn, dat mooie samenwerkingsverband van D66, GroenLinks en PvdA. Links van het midden voor het broodnodige vooruitstrevende geluid in de gemeenteraad van Waadhoeke.

Penningmeester

Dukkie vd Ploeg-Zwier

Al jaren actief in de gemeentepolitiek. Nu als penningmeester van SAM Waadhoeke.
Werkzaam als gastouder bij SKF Franeker. Daarnaast actief als penningmeester voor diverse verenigingen in onze gemeente.

Contactadres