Voorzitter

Govert Geldof

Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden en Goutum en na een periode van dertig jaar als ‘Fries om utens’ via Delft en Deventer samen met Aukje geland op een boerderij nabij Tzum. Mijn credo is “het is complex, maar we maken het ingewikkeld”, dus zet ik mij voor SAM Waadhoeke in om door de regels, protocollen en procedures heen de menskant te laten doorschijnen en samen te werken aan een waardevolle leefomgeving.

Govert Geldof

Secretaris

Henk Bosma

Het geven van een stem aan mensen met vragen en ideeën en deze vertolken naar beweging in de samenleving is waar ik voor sta! Besturen van een politieke beweging is daarin een mooie vorm. Leden betrekken en betrokken houden, de progressieve beweging in gang zetten en houden en doen groeien, dat is waar ik mij sterk voor maak. Samen werken, samen zoeken, benutten van ieders creativiteit en denkkracht! Dit vraagt een actief, luisterend en motiverend bestuur, waar ik graag onderdeel van uitmaak!

Henk Bosma

Penningmeester

Dukkie vd Ploeg-Zwier

Al jaren actief in de gemeentepolitiek. Nu als penningmeester van SAM Waadhoeke.
Werkzaam als gastouder bij SKF Franeker. Daarnaast actief als penningmeester voor diverse verenigingen in onze gemeente.

Dukkie v.d. Ploeg-Zwier

Bestuurslid

Marian Douma

SAM is een samenwerkingsverband met D66, Groen links, en PVDA. Dat spreekt mij erg aan. Ik vind de natuur, het landschap, klimaat verschrikkelijk belangrijk, Ik ben van het stukje eerlijk delen, sterke schouders dragen de meeste lasten, en klaar staan voor de gene die het minder getroffen hebben in de maatschappij.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat je een sterke democratie hebt. We kunnen niet zonder elkaar, het woord SAMen spreekt voor zich,

Ik heb er zin in!

Samen met de leuke club mensen in het SAM bestuur, werken aan een sociaal, democratisch en groen Waadhoeke!

Contactadres

Marjan Douma