SAM-fractie op bezoek bij theater De Koornbeurs

De SAM-fractieleden Annet Neudorfer en Tjeerd Cuperus hebben een gesprek met de directeur Titia Huisman van de Koornbeurs gehad. De coronatijd en het opstarten van de voorstellingen hierna hebben we uitgebreid besproken. Ook heeft zij aangegeven, dat zij na haar aantreden veel werk te verzetten had. Zij heeft de bedrijfsvoering in het bedrijf aangepakt en zij heeft nadrukkelijk de samenwerking met de andere theaters gezocht. Verdere samenwerking en afstemming tussen vooral de kleinere theaters kan in de uitvoering veel voordelen opleveren. Maar hierin kan de samenwerking nog wel verbeterd worden. De Koornbeurs wil graag voor het lokale toneel een voortrekkersrol spelen. Dit komt ook duidelijk in de cultuurvisie van de gemeente naar voren. Men gaat voor de lokale toneel verenigingen een menukaart maken van zaken die zij bij de Koornbeurs kunnen huren. Men wil de lokale verenigingen ook helpen met het aanvragen van subsidie bij de gemeente voor het delen…

Reacties uitgeschakeld voor SAM-fractie op bezoek bij theater De Koornbeurs

Lees hier de SAM nieuwsbrief van september

Hanna van der Werff klom in de pen voor een kersverse nieuwsbrief. Onder andere de raadsvergaderingen van 2 en 23 september. Ook het energielandschap in Sexbierum en het 'Projectplan biodiversiteit agrarisch collectief Waadrane' komen aan bod in de nieuwsbrief. LEES DE NIEUWSBRIEF HIER!  

Reacties uitgeschakeld voor Lees hier de SAM nieuwsbrief van september

Update: SAM-motie over extra impuls woningmarkt unaniem aangenomen

(Update donderdag 8 juli - 22.50 uur) De motie over een extra impuls op de woningmarkt in Waadhoeke is unaniem gesteund tijdens het debat over de Kadernota! De motie over de woningmarkt is hier te lezen. De motie over het laten afhandelen van de toeslagenaffaire door de gemeente is helaas verworpen.  SAM Waadhoeke brengt twee moties in bij de Kadernota. In de Kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. Deze Kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2022. Het meerjarenperspectief lijkt ongunstig. Voor 2022 is een taakstelling opgenomen om tot een sluitende begroting te komen en om ambities waar te kunnen maken.  Ondanks dat SAM Waadhoeke zich kan vinden in het meerjarenperspectief zien we toch een aantal ontwikkelingen die extra aandacht nodig hebben. Wij willen een tweetal moties indienen te weten: Motie extra impuls Woningmarkt De  krapte op de woningmarkt heeft desastreuse gevolgen voor met namen jongeren. Koopwoningen zijn onbetaalbaar en…

Reacties uitgeschakeld voor Update: SAM-motie over extra impuls woningmarkt unaniem aangenomen