Waadhoeke en biodiversiteit

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de biodiversiteitsagenda vast te stellen. Het plan bestond uit twee onderdelen. Een onderdeel had betrekking op een aantal kleine zaken, belangrijk, maar het ging slechts om enkele duizenden euro’s. Het belangrijkste onderdeel betrof de “echte” aanpak. Een van plan aanpak gebaseerd op de bij burgers opgehaalde ideeën. Daarmee was ongeveer 700.000 euro gemoeid. Niet in één jaar, maar die kosten konden worden uitgesmeerd over enkele jaren. Om het bedrag te duiden: een enkel promille van de jaarbegroting. Het CDA had bedacht dat 700.000 euro in Corona-tijd niet kan. Vreemd overigens dat ze daarna wel voor een fietspad buitendijks stemden. Dat gaat namelijk nog veel meer niet geraamd geld kosten. Consequent? Wakker worden na een raadsvergadering waarin je genaaid bent. Dat is de beste omschrijving van onze toestand na de raad van 11 juni. Wethouder Dijkstra was met een plan gekomen om…

0 Reacties