Duurzaam ondernemen in de Waadhoeke heeft de toekomst!

De SAM fractie is blij dat er nu zoveel vraag is naar nieuwe bedrijfskavels is dat de Kei2 nu ontwikkeld kan worden. Wel vinden we dat dit bedrijventerrein wat de dan de rand vormt van Franeker vormt, op een juiste manier landschappelijk ingepast moet worden in het landschap. Dat verdient deze mooie stad! We zijn natuurlijk blij met meer bedrijvigheid omdat we het lokale ondernemerschap graag willen ondersteunen. En dit levert ook meer werkgelegenheid in onze gemeente. SAM is ook blij met de eerste contouren Economie regio Noardwest Fryslân wat afgelopen dinsdagavond is gepresenteerd. Om juist aan te kunnen sluiten bij regionale en landelijke en globale economische ontwikkelingen moet je als gemeenten samenwerken. Je kan het niet alleen! SAM is blij met deze samenwerking met Harlingen. Maar wijst er ook op dat we goed moeten samenwerken met de 4 grote gemeentelijke partners in Fryslân. Om ons zo goed mogelijk op het landelijke en…

Reacties uitgeschakeld voor Duurzaam ondernemen in de Waadhoeke heeft de toekomst!

Lees hier de nieuwsbrief van januari

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe nieuwsbrief. Hanna klom weer in de pen en beschrijft vanuit de ogen van de fractie de eerste maand van 2021. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen!

Reacties uitgeschakeld voor Lees hier de nieuwsbrief van januari

Meer ondersteuning vanuit de gemeente voor realisatie dorpsmolens!

SAM staat volledig achter het initiatief van de dorpsmolen in Tzum. De gemeente kan wel een grotere rol spelen in het ondersteunen van dit soort initiatieven, vinden wij. Hanna van der Werff sprak daarover in de raadsvergadering van donderdag 28 januari. Ook stelde Hanna vragen over de ruilverkaveling rondom Harlingen en Franeker.  Vanavond voor de vergadering liet ik de hond uit. Ik loop dan langs vijf molens die zachtjes ruisend staan in het vrije, vlakke landschap. De molens vertellen mij hoe de wind staat en dat ik bijna thuis ben. Ik heb geen last van deze molens. Er is één aspect van deze molens wat mij stoort. Hoewel het voor vele omwonenden een ingreep in hun landschap is geweest en zij daar mogelijk ook hinder van ondervinden, gaan de baten van deze molens niet naar de mienskip maar naar een kleine groep eigenaren. Zo ver wij weten zijn dat nog…

Reacties uitgeschakeld voor Meer ondersteuning vanuit de gemeente voor realisatie dorpsmolens!