SAM Waadhoeke kiest lijsttrekker! 

Dinsdagavond 2 november is tijdens onze SAM Waadhoeke ledenvergadering onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Het SAM bestuur presenteert hierbij vol trots de eerste veertien kandidaten van de lijst. Aangevoerd door Hanna van der Werff als onze lijsttrekker. Hanna: “Ik voel mij vereerd dat ik door onze leden tot lijsttrekker van onze mooie partij ben gekozen. Ik heb er ontzettend veel zin in om, samen met deze geweldige groep enthousiaste SAM kandidaat-raadsleden, met u in gesprek te gaan en onze boodschap en ideeën met u te mogen delen.” Hanna van der Werff Sjoerd Simon Kuipers Haije Stellingwerf René de Vries Tjeerd Cuperus Rense Rotsma Anne-Mieke van Helden Bart van Wijk Annet Neudorfer Laas Douma Henk Bosma Dukkie van der Ploeg Marian Douma Simen Hofman  

Reacties uitgeschakeld voor SAM Waadhoeke kiest lijsttrekker! 

Lees hier de SAM nieuwsbrief van september

Hanna van der Werff klom in de pen voor een kersverse nieuwsbrief. Onder andere de raadsvergaderingen van 2 en 23 september. Ook het energielandschap in Sexbierum en het 'Projectplan biodiversiteit agrarisch collectief Waadrane' komen aan bod in de nieuwsbrief. LEES DE NIEUWSBRIEF HIER!  

Reacties uitgeschakeld voor Lees hier de SAM nieuwsbrief van september

Update: SAM-motie over extra impuls woningmarkt unaniem aangenomen

(Update donderdag 8 juli - 22.50 uur) De motie over een extra impuls op de woningmarkt in Waadhoeke is unaniem gesteund tijdens het debat over de Kadernota! De motie over de woningmarkt is hier te lezen. De motie over het laten afhandelen van de toeslagenaffaire door de gemeente is helaas verworpen.  SAM Waadhoeke brengt twee moties in bij de Kadernota. In de Kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. Deze Kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2022. Het meerjarenperspectief lijkt ongunstig. Voor 2022 is een taakstelling opgenomen om tot een sluitende begroting te komen en om ambities waar te kunnen maken.  Ondanks dat SAM Waadhoeke zich kan vinden in het meerjarenperspectief zien we toch een aantal ontwikkelingen die extra aandacht nodig hebben. Wij willen een tweetal moties indienen te weten: Motie extra impuls Woningmarkt De  krapte op de woningmarkt heeft desastreuse gevolgen voor met namen jongeren. Koopwoningen zijn onbetaalbaar en…

Reacties uitgeschakeld voor Update: SAM-motie over extra impuls woningmarkt unaniem aangenomen