Een impressie van de raad van 5 september 2019

De vakantie zit erop, de eerste gemeenteraadsvergadering sinds de zomerstop is achter de rug. Wim Hokken klom weer in de pen om de vergadering samen te vatten. Een vergadering over onder andere duurzaamheid, herstel kademuren van Het Vliet in Franeker en subsidiedorpshuizen. Vragen, ingekomen stukken en de toezeggingen. De FNP wil OV-fietsen bij het station en wil graag actie om dit te realiseren, was er klein leed van een verkeerssituatie (Adrie Weiland, gemeentebelang) in Wier. Door haar vragen kwam het apparaat in werking, na een diepe slaap van een half jaar. De aangetekende brief waarin het probleem was aangekaart, die was verdwenen! En wie weet wordt het probleem van de onveilige uitrit nu opgelost. Haye Stellingwerf (SAM) vroeg naar de informatie en betrokkenheid van de aanwonenden over de ontwikkeling van het plan rondom Zwarte Haan met het sterrenkijken. Er is onrust bij omwonenden ontstaan. Wethouder Nel Haarsma nam de heer…

0 Reacties

Impressie vergadering gemeenteraad 11 juli 2019: Kadernota!

Het was donderdag 11 juli een lange vergadering. Heel lang. De vergadering begon al om 16.00 uur (waar 19.30 uur gebruikelijk is). De vergadering sloot om 22.30 uur. SAM-raadslid Wim Hokken heeft een verslag geschreven over deze vergadering en beperkt zich tot de belangrijkste punten van de vergadering. Over onder andere de tiny houses in Berltsum, harmonisatie subsidies binnen- en buitensport, sociale dienst Noordwest Fryslan, de Kadernota en een terugblik op anderhalf jaar Waadhoeke.  LEES OOK: Vergroting van kwaliteit van leven (input SAM algemene beschouwing 11 juli) Lyts wenje (Tiny houses) De vergadering begon met een inspreker over lyts wenje. In Berltsum is in 2017 in de oude gemeente al een begin gemaakt met nadenken over tiny houses. In het dorp gebeurde rondom dat thema van alles en het leidde uiteindelijk - want intussen waren we Waadhoeke geworden - tot een verzoek vanuit de initiatiefnemers het project op te nemen in…

0 Reacties

Impressie vergadering gemeenteraad van 27 juni

Raadslid Wim Hokken klom weer in de pen en brengt vanuit zijn ogen een impressie van de raadsvergadering van 27 juni.  Hieronder een impressie van een lange vergadering van de raad. Lang, veel te lang. Maar voor de lezers hier de krenten uit de pap. Inspreker LTO over gebiedsontwikkeling De vertegenwoordiger van LTO, de heer Sietsma, deed zijn beklag over de voortgang van de ruilverkaveling. Het gaat voort, maar niet naar tevredenheid. Boeren hebben, zo betoogde hij, veel land ingeleverd. Er moest ruimte komen voor meer waterberging, natuurwaarden etc. en de gemeente moest nu maar niet te moeilijk doen waar het betreft cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan. Anders zou het niet goed komen. Want de percelen moeten groter, er is een balans tussen enerzijds de grootte van het perceel en de waterbalans. Als we de verzilting tegen willen gaan, dan zijn er grotere percelen nodig. En cultuurhistorie, die is hier toch…

0 Reacties