Bedrijfsbezoek De Skûle Welzijn

Stel je voor dat je moeder in een appartement zit maar zich regelmatig eenzaam voelt of je vader begint vormen van dementie te tonen. Nog een voorbeeld uit de praktijk. Jongeren die op oudejaarsdag een fikkie willen maken in de centrum van je dorp want jongeren hebben al zo weinig de afgelopen tijd. De jongerenwerk zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Dit zijn wat activiteiten waar De Skûle Welzijn bij betrokken is. Activiteiten waar je geen weet van hebt totdat je er persoonlijk bij betrokken raakt.

Joke Bandstra en Corien van Stam, respectievelijk directeur en opbouwwerker, heten onze kandidaat raadsleden Haije Stellingwerf en Laas Douma  van harte welkom en doen uit de doeken welke activiteiten zoal georganiseerd worden waar De Skûle Welzijn als spin in het web bij betrokken is. Ze ondersteunen vooral vraaggericht. Wat kun je zelf en wat heb je van ons nodig is het motto.  Dat doen ze samen met 40 medewerkers en vele vrijwilligers die in een veilige en vertrouwde omgeving de activiteiten mede ondersteunen.

Een scala aan activiteiten passeren de revue:

  • Mensen in de bijstand moeten vanaf 2015, met de komst van de Participatiewet, een tegenprestatie leveren en doen mee in de activiteiten.
  • Energiecoaches die adviseren op het gebied van energiebesparing die vooral in de sociale woningbouw ook energiearmoede en andere sociale problemen signaleren
  • Jongeren begeleiden die door omstandigheden hulp nodig zijn om weer structuur te krijgen.
  • De Wenkeamer is een project waar mensen met beginnende dementie een paar uurtjes kunnen verblijven zodat de partner even vrije tijd heeft om andere zaken te doen.
  • Samen soep eten op zondag voor alleenstaanden.

Ook geven Joke en Corien nog een aantal punten aan waar de politiek mee aan de slag moet. Zo willen jongeren graag JOP’s (Jeugd Ontmoetingsplaats) en aangezien de gemeente en ook De Skûle Welzijn wil werken vanuit de inwoners ligt hier een kans om de jeugd hun eigen plek te geven. De gemeente Waadhoeke ondersteunt dit helaas niet. Beleid wat de komende tijd geëvalueerd  moet worden.

Door inwoners, regionale partijen en vraagstukken aan elkaar te verbinden ontstaat een krachtig netwerk en ontstaat een samenleving waarin mensen samen- én zelfredzaam zijn. Waarin mensen in verbinding staan met hun omgeving en op hun eigen unieke manier kunnen meedoen.

Onderzoek wijst uit: sociaal werk rendeert met een factor 1,6. Zie hiervoor ook https://www.sociaalwerknederland.nl/wat-we-doen

De Skûle Welzijn bouwt samen met de gemeente Waadhoeke en Harlingen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet! Zo werkt De Skûle Welzijn aan die mooie samenleving waarin plaats is voor iedereen.