It waad. Ik ben geboren en getogen in een klein dorp vlakbij de Waddenzee. Mijn jeugd kenmerkt zich door de rechte lijnen voor de dijk en de eigenwijze zee aan de achterkant. De dijk waar ik in mijn jeugd van af rolde en daarna de blik van mijn moeder ontmoette omdat ik toch door de schapenstront was gerold. Met je klompjes de dijk afrennen en niet op tijd kunnen remmen. Maar later ook de plek waar ik mijn liefdeverdriet weg liet waaien en later mijn hoofd leeg rende na drukke dagen werken. Ik heb een sterke verbinding met het wad, en las deze agenda dan ook met deze blik door. Een agenda om zorg te dragen voor een gebied wat onder druk staat. Een gebied waar men verschillende belangen heeft.

Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat het onder druk staat. Het gebied kenmerkt zich door tegengestelde belangen. Vanaf het eerste begin van het Bildt. De zee versus de inpolderaar. Maar tegengestelde belangen leveren ook mooie dingen op, al moet iedereen het anders doen dan eerst. Het bracht ons bijvoorbeeld wel het bildts, want de inpolderaar mengde zijn taal met het Fries.

Eind 19e eeuw waren de belangen tussen boeren en hun arbeiders ver uit elkaar. Het leidde tot de golf van onrust, de oprichting van broedertrouw. De boeren wilden niet meer betalen, de arbeiders wilden meer geld. Verandering kwam en is nu onderdeel van de geschiedenis.

In 1932 de afsluitdijk, de zee slibte dicht en voor honderden vissers was er niet genoeg vis meer om van te bestaan. De volledige vissersgemeenschap verdween. In deze jaren werd bepaald, er werd gedacht aan de vooruitgang en de afsluitdijk heeft ons ook de verbinding met het westen gebracht. Nu niet meer weg te denken maar destijds zal het veel weerstand opgeleverd en moest 1 groep mensen de prijs betalen.

In het hier en nu de inwoners van de huisjes op de dijk die last hebben van het grote materieel en de boeren die hun bedrijvigheid voort willen zetten. Maar ook de belangen van mensen die uit andere gebieden komen en willen wonen in de rust. Soms zonder schapenstront of toerisme. En daar tegenover het belang van de ondernemer die wil ontwikkelen en de mensen van buitenaf het prachtige gebied willen laten zien.

Belangen zijn tegengesteld. Onze taak als gemeente is om belangen te wegen en te komen tot beleid waarbij geen enkele partij het onderspit delft. Wij nemen de besluiten die soms heel ingrijpend kunnen zijn voor individuele inwoners. Maar die zoals ik hoop over het algemeen het beste zijn voor het grotere gebied, waarbij de bestaanszekerheid van een ieder als uitgangspunt houden.

Nu ligt er voor ons een agenda Waddenzee 2050. In deze agenda lezen wij over ideeรซn en zeggen wij onze medewerking toe aan het verder vormgeven van het gebied. Wij stellen nog niks vast. Er is nog ruimte voor overleg.

Nemen wij dan nu al harde besluiten over de toekomst van dit gebied? Zetten wij nu een handtekening onder het doorbreken van dijken en de zee binnen laten? Nee, wij lezen dat wij toezeggen mee te werken aan deze agenda. De individuele projecten en daarmee het wegen van belangen van boeren en natuur, worden ons nog voorgelegd. Wij zeggen toe dat we gaan meepraten, en dat we mee denken aan oplossingen voor de problemen die genoemd worden.

Zo wordt ook duidelijk uit de reactiebrief van de waddenvereniging. Zij vinden het stuk beleidsarm en missen concrete beleidskeuzes die leiden tot concrete doelen en uitwerking. De LTO ziet echter al vaste keuzes staan in het stuk waar men voor wil waarschuwen. Belangen moeten nog gewogen, stemmen nog gehoord. Oplossingen moeten nog onderzocht en daarmee kennis vergaard. Want hoewel soms dingen heel logisch lijken of klinken, kunnen wij op dit moment niet alles overzien. Wij willen dan nu ook niet meegaan in zienswijzen. Wij willen ruimte houden voor goed overleg en informatie voor wij tot concrete besluitvorming overgaan en kiezen dus nog geen kant in deze discussie.

Wij horen graag van de wethouder of onze interpretatie klopt. Is het een stuk wat zich richt op de samenwerking maar worden er nog geen harde besluiten genomen en worden de vraagstukken nog voorgelegd aan de raad? Zodat wij met kennis besluiten kunnen nemen die het belang van het wad en de omwonenden dienen. Wellicht kunnen wij rond die tijd meegenomen worden over het wad en geรฏnformeerd worden door de belanghebbenden.

Hanna van der Werff, raadslid SAM Waadhoeke