De SAM fractie is blij dat er nu zoveel vraag is naar nieuwe bedrijfskavels is dat de Kei2 nu ontwikkeld kan worden. Wel vinden we dat dit bedrijventerrein wat de dan de rand vormt van Franeker vormt, op een juiste manier landschappelijk ingepast moet worden in het landschap. Dat verdient deze mooie stad!

We zijn natuurlijk blij met meer bedrijvigheid omdat we het lokale ondernemerschap graag willen ondersteunen. En dit levert ook meer werkgelegenheid in onze gemeente. SAM is ook blij met de eerste contouren Economie regio Noardwest Fryslân wat afgelopen dinsdagavond is gepresenteerd. Om juist aan te kunnen sluiten bij regionale en landelijke en globale economische ontwikkelingen moet je als gemeenten samenwerken. Je kan het niet alleen!

SAM is blij met deze samenwerking met Harlingen. Maar wijst er ook op dat we goed moeten samenwerken met de 4 grote gemeentelijke partners in Fryslân. Om ons zo goed mogelijk op het landelijke en Europese vlak te kunnen presenteren.

We hebben als SAM nog wel een wens voor dit industrieterrein of toekomstige! In Súdwest-Fryslân wordt nu al een industrieterrein volledig ingericht door duurzame ondernemers. Dit is volgens ons ook de toekomst voor de Waadhoeke.

Bijdrage door Tjeerd Cuperus.