Het college wees de raad (en dus ook de SAM-fractie) er afgelopen tijd meermaals op eigen drinkflessen mee te nemen, om het gebruik van plastic flesjes te verminderen. Hier geven we gehoor aan door voortaan onze eigen drinkflessen mee te nemen! Goed voor het milieu en het tegengaan van onnodig gebruik van plastic.ย