Denken in kansen en talenten.

Hanna van der Werff, Rense Rotsma en Annet Neudorfer bezochten vorige week namens SAM Waadhoeke de Einstein Class in Franeker. Een prachtig initiatief van AMS met aan het hoofd Taede Haarsma. Die ook nog eens op onze SAM kandidatenlijst staat.

Wij zijn gaan kijken en luisteren naar het bijzondere verhaal van deze klas. Ze bieden een combinatie van zorg en onderwijs in verschillende vormen waarbij het aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Zo helpen zij jongeren en voorkomen zij dat iemand op de bank thuis zit i.p.v. in de schoolbank. Prachtig!

Dit initiatief moet wat ons betreft blijven bestaan en na de verkiezingen willen wij ons dan ook inzetten om te zorgen dat het kan blijven in het gebouw waar het nu zit en dat de verschillen tussen zorg en onderwijs overbrugd blijven. Geen gedoe over uit welke pot wat betaald wordt voor de Einstein Class, maar een oplossing zoeken binnen het gemeentehuis.

De Einstein Class is er voor leerlingen met een vorm van autisme die vastlopen in het gewone onderwijs. Zij krijgen onderwijs op maat in een rustige omgeving, zonder veel prikkels. Het onderwijs wordt gegeven op vier niveaus, arrangementen noemen zij het. Van lichte ondersteuning naar intensieve ondersteuning. Speciaal waar het moet en gewoon als het kan, dat is het uitgangspunt in deze vorm van onderwijs.

Met de Einstein Class voorkomen ze dat leerlingen thuis komen te zitten. Door niet te denken in beperkingen, maar in kansen en talenten, geven zij ook deze leerlingen de mogelijkheid zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en hun eigen plekje te vinden in de maatschappij.

Door zo vroeg mogelijk de signalen op te vangen van kinderen die vastlopen, kan er veel leed, onzekerheid voor het kind en uitval van school voorkomen worden. Door kleine klassen en extra begeleiding krijgt het kind weer plezier in het leren en vind het op later leeftijd zijn eigen weg in de maatschappij.