Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) bezocht maandag 13 mei de gemeente Waadhoeke. Het bezoek was georganiseerd door de lokale afdeling van de PvdA, in samenwerking met SAM Waadhoeke. Het doel van het bezoek was om in Waadhoeke informatie op te halen over de manier waarop Waadhoeke omgaat met het fenomeen arbeidsmigranten. SAM-raadsleden Hanna van der Werff en Wim Hokken bespraken met Jongerius de kwestie arbeidsmigratie. 

Door Wim Hokken en Hanna van der Werff

Agnes heeft al tal van bezoeken afgelegd in het hele land. De ervaringen die zij daarbij opdoet zijn voor haar van belang voor haar werk in Brussel. In onze gemeente zijn volgens een gemeentelijke schatting, gebaseerd op informatie van werkgevers, ongeveer 1200 arbeidsmigranten. Er zijn andere schattingen die uitgaan van een veelvoud van dit aantal. We zullen het nooit precies weten, maar 1200 of 1300, het zijn er veel.

Agnes Jongerius is geïnteresseerd hoe we hier met dat fenomeen van arbeidsmigranten om gaan. Zelf werkt ze aan goede regelgeving. Regelgeving die voorkomt dat mensen onderbetaald worden en daardoor tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Een CAO hoort voor iedereen te gelden. Medio 2020 zal er veel van die wetgeving worden omgezet.

SAM Waadhoeke heeft voor Agnes Jongerius een programma opgesteld waarbij zij sprak met vertegenwoordigers van dorpsbelang Oosterbierum, de woningstichting NoordWest Friesland, iemand met een migratieachtergrond en uiteraard vertegenwoordigers van SAM Waadhoeke. Paul de Cock & Rintje Visser (beiden dorpsbelang Oosterbierum), Rein Hagenaar (directeur Woningstichting Noord West Friesland), Erik Burgiel (AB uitzendbureau), Hanna van der Werff, Bartele Boersma (raadslid Harlingen) waren hierbij aanwezig.

We haalden uit de bijeenkomst op dat het op dit moment goed gaat in Waadhoeke. Vorig jaar waren er de nodige schermutselingen met name in Berltsum, maar ook in andere dorpen zoals Oosterbierum en Sexbierum begon de roep om beleid groter te worden. Door inspanningen vanuit de bevolking en de gemeenteraad is het tij ten goede aan het keren. Het college heeft het roer omgegooid. Dat gaat niet in een keer.  Er wordt hard gewerkt in overleg met de dorpen aan een structurele oplossing. Daartoe zijn intussen een aantal sessies gehouden met een grote opkomst en betrokkenheid. De uitkomst van die sessies komt toevallig vandaag voor publicatie beschikbaar.

Als gemeenteraad hebben wij ingezet op een oplossing vanuit onze inwoners. Vanuit de deelnemers voelen we dat er vertrouwen is in een gemeenschappelijk gedragen oplossing. Jongerius neemt vanuit Waadhoeke mee dat samenwerken belangrijk is als je migratie als een kans ziet en wilt voorkomen dat er een tweedeling ontstaat.

LEES OOK: [Omrop Fryslân] Plan voor arbeidsmigranten in Waadhoeke: extra huisvesting in buitengebied

Wij zullen met elkaar moeten nadenken over het leefbaar houden van onze samenlevingen. Dat geldt voor de landen waar de migranten vandaan komen met een tekort aan goed betaald werk, en dat geldt voor de landen met meer vraag naar werkers dan er mensen beschikbaar zijn. En laten we niet vergeten: migranten zijn ook een kans voor ons gebied. En – hoe we er ook tegenaan kijken – we zullen ze hard nodig hebben in de komende jaren. Niet alleen in de kassen, maar ook in de bouw, de zorg. En waar niet eigenlijk.

Als SAM gaan wij ons sterk maken voor goede huisvesting voor de migranten zonder daarbij de eigen inwoners te vergeten. Eerlijk delen is een, eerlijk werk voor een fair loon is een even belangrijk punt. Daar strijdt Agnes voor. En onze mensen in Den Haag moeten zorgen voor een goede naleving van de afgesproken arbeidsovereenkomsten.

Kortom: we hebben allemaal onze opgave. Fijn dat Agnes Jongerius in Waadhoeke op bezoek was.

Wim Hokken & Hanna van der Werff – Raadsleden SAM Waadhoeke