Sjoerd Simon Kuipers

Ik ben Sjoerd Simon Kuipers, geboren en getogen in St.-Jacobiparochie. Samen met Tietia en onze geadopteerde kinderen uit Ethiopië. Ik werk nu als teammanager Financiën bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarvoor actief geweest bij Achmea, Agrarische Bedrijfsverzorging en bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst in Bolsward. 

Ik ben jarenlang actief geweest in het verenigingsleven in St.-Jacobiparochie. Onder meer bij Kaatsvereniging Het Noorden, Plaatselijk Belang St. Jacob, Stichting Jacpop en de Bildtse Slag. Het mooie aan het verenigingsleven is de onderlinge samenwerking. Met elkaar wat voor elkaar krijgen. Daarom ben ik ook in de politiek gegaan. Eerst als PvdA raadslid en sinds de nieuwe gemeente Waadhoeke als raadslid namens SAM. Ik wil graag een bijdrage leveren. Samen met onze inwoners werken aan de vele veranderingen die op ons afkomen en wel vanuit een sociaal en groen hart.

Vertegenwoordiging dorpen

Sint Jacobiparochie, Ny Altoena, Sint Annaparochie, Froubuurt en Westhoek

Contact met Sjoerd Simon

Portefeuilles in fractie

  • Financiën

  • Kadernota

  • Begroting

  • Berap (m.u.v. andere beleidsonderdelen).

  • ICT (bedrijfsvoering)

  • Sociaal Domein – bedrijfsvoering