‘Wij van SAM zien het als volgt: Empatec is een onderdeel van de maatschappij: als je daar werkt doe je mee’, zei Hanna van der Werff in haar bijdrage over de uitvoering van de participatiewet in Fryslân-West. NV Empatec is in deze GR het werkbedrijf. Als gevolg van invoering van de Participatiewet bouwt de Rijksvergoeding voor de loonkosten Sociale Werkvoorziening af, terwijl tegelijkertijd doelstelling is om de doelgroep te begeleiden naar werk bij reguliere bedrijven. Voor SAM een heel belangrijk onderwerp. Hieronder is de volledige bijdrage van Hanna te lezen.

Bedankt voorzitter, ik heb lang gedaan over het schrijven van deze tekst. Er zijn maar weinig onderwerpen in de raad geweest waar ik met zoveel mensen over heb gesproken en zoveel over heb nagedacht. Het is duidelijk: het is voor SAM een belangrijk onderwerp. Je moet solidair zijn met naasten en dus ook met mensen die niet dezelfde kansen hebben als jij.

Het zal je maar gebeuren dat je anders bent in dit land. Dat het niet lukt om in de snelle pas van de mensen om jou heen mee te gaan. De groep mensen in Nederland die mee kan komen in deze snelle pas is groot. Wij lopen met zijn allen zo snel dat we mijlen ver van de mensen vandaan lopen die dit niet lukt. We raken soms wel verontwaardigd over een affaire waarbij mensen achtergesteld zijn maar zijn ook geneigd te zeggen: had je maar harder moeten lopen. Want het is toch je eigen schuld dat je niet mee loopt?

Dat meelopen, meedoen aan de maatschappij, participeren. Wie bepaalt wanneer iemand wel of niet participeert? Wij van SAM zien het als volgt: Empatec is een onderdeel van de maatschappij, als je daar werkt doe je mee. Je zet je in, je haalt resultaten en hebt na een dag werken voldoening. Je doet mee als je in beweging bent. Als je ervaringen op doet die jouw een gevoel van voldoening geven, want psychologen weten dat een van de grootste beschermende factoren tegen psychische klachten voldoening is. De fractie van SAM wil zo min mogelijk mensen thuis op de bank achter Netflix. Voorkomen dat mensen op de bank komen is wat ons betreft nog mooier. Wij zouden dan ook graag zien dat het O3-project zich ook richt op jongeren op het speciaal onderwijs, en hen ook een prachtige toekomst hier in onze gemeente biedt.

Misschien moeten we wel stellen dat door de hogere snelheid van onze maatschappij, er eigenlijk steeds meer mensen niet meer in staat zijn om mee te rennen, althans de groep blijft qua grote misschien gelijk maar de afstand neemt toe. Deze groep wordt in dit stuk perspectiefrijk genoemd. Hoe je het ook noemt het zijn mensen met mogelijkheden maar op volle vaart mee doen lukt niet. Er zijn altijd mogelijkheden om te leren, om te leren meelopen met wat er in een bedrijf wordt gevraagd. Iemand achter een tafel zetten en elke week hetzelfde werk laten doen is aanzienlijk goedkoper dan iemand ondersteunen in ontwikkeling en nieuwe vaardigheden leren. Training, coachen, lesgeven kost tijd en dus ook geld. Maar het is een investering in het welzijn van mensen. Als kanttekening maken wij nog wel, dat Empatec niet het enige middel kan zijn wat ingezet wordt voor participatie. Want ook met een grotere groep bij Empatec blijven er mensen op de bank die eerst andere stappen moeten maken. Wij denken daarbij ook aan sport of vrijwilligerswerk.

We besluiten vandaag nog niet over de grote van de groep mensen die gebruik mogen maken van Empatec, wel de doelgroep maar niet het aantal beschikbare plaatsen. Maar geven Empatec een richting mee, waarmee zij een organisatie kunnen opzetten met een stabiel aantal deelnemers en financieel gezond kunnen worden. De groep deelnemers mag dus van ons groter, en om Empatec de kans te geven met hun inzichten een businesscase neer te zetten waarmee zij denken aan onze vragen te voldoen, geven wij geen richting mee qua financiën. De financiële problemen bij Empatec zijn jarenlang door de organisatie zelf opgevangen, er zijn plannen geweest om het tij te keren maar het was niet genoeg. Het advies in het IROKO-rapport is duidelijk: verhoog de bijdrage per deelnemer naar drieduizend euro. Wij kunnen dan ook niet instemmen met een amendement wat stelt dat de businesscase binnen de huidige financiële kaders moet blijven. Dan leg je het probleem weer neer bij een organisatie, waar er duidelijke adviezen zijn om dit anders te doen. Daarbij verwachten wij uiteraard ook dat er goed gekeken wordt naar creatieve financiële oplossingen en dat de organisatie aangepast wordt op zijn nieuwe taak. Liever nu een stabiele organisatie dan elk jaar weer in de krant staan met een negatief bericht over de financiën.

Onze boodschap in het kort: Zoveel mogelijk mensen van de bank af en weer voelen dat je er toe doet en wat te bieden hebt. Dus aan ons is het de taak om deze mensen de tijd en de ruimte te geven om hun waarde te voelen. Sterker nog: de fractie SAM kijkt ook naar Empatec op deze manier. Wij geven hen nu ook de ruimte om de waarde die het bedrijf voor ons heeft, te laten zien. En ja, dat mag van ons meer kosten dan het nu kost.