Dankzij inzet van functionaris gaat Gemeente Waadhoeke komende twee jaar
kansengelijkheid stimuleren in Waadhoeke. De functionaris verbindt
ouders, school én omgeving van het kind met elkaar. Alle partijen werken
samen aan het inlopen van achterstanden, versoepelen van overgangen,
verbinden van leefwerelden én een kansrijke start voor alle kinderen.

Dit is afgesproken in de #GelijkeKansenAgenda (GKA), die onze wethouder
René de Vries samen met minister Dennis Wiersma en Sjoerd van der Galiën
van Elan Onderwijsgroep heeft ondertekend.

Olv wethouder De Vries overleggen samenwerkingspartners in het
#basisonderwijs met Gemeente en GKA op welke school zij de inzet van de
brugfunctionaris het meest passend en nodig vinden.

(Foto: Ubbo Posthuma)