Hanna van der Werff

Ik ben Hanna van der Werff woon in Skingen en dat al weer ruim zeven jaar samen met Andries en onze kinderen. Ik ben geboren en getogen op Het Bildt en werkte tot voor kort in Franeker in de psychiatrie. Deze gemeente past mij goed. Ik hou van het vrije brede uitzicht en de geur van het wad bij de Westhoek.

Mijn beide ouders waren politiek actief. De boodschap die ik van mijn ouders leerde is dat de verantwoordelijkheid als mens niet stopt bij de voordeur.

Ik werk als psycholoog bij de GGZ Friesland. Eerst op het grote terrein in Franeker en inmiddels in Leeuwarden met jongvolwassenen. Als hulpverlener merk je dat mensen in de moeilijkheden komen en dan vastlopen in regelingen bij instanties. Hoe mooi is het als wij als gemeente meer maatwerk kunnen geven, doen wat nodig is, ook als het niet binnen de lijntjes past?

Vertegenwoordiging dorpen

Slappeterp, Skingen, Ried, Peins, Zweins, Dronryp, Schalsum, Boer, Dongjum

Contact met Hanna

Portefeuilles in fractie

  • Duurzaamheid/RES

  • VTH

  • Omgevingswet

  • Sociaal domein

  • Jeugdzorg