Het was afgelopen donderdagavond (14 maart) een roerige raadsvergadering in het gemeentehuis van de Waadhoeke in Franeker. SAM-raadslid Wim Hokken praat je in een aantal onderwerpen bij. Zo is SAM ontevreden over het gebrek aan voortgang op het terrein van duurzaamheid. Maar Wim brengt ook de voortgangen in het armoedebeleid aan bod, evenals de ontwikkelingen omtrent het Dreeslaantje en de reden waarom de SAM-fractie vóór de motie van Gemeentebelangen en VVD stemde over de ‘Regenbooggemeente’. 

Donderdag 14 maart was de raad alles behalve saai en daar zijn we niet blij mee. Niets is beter dan rust. Bestuurlijke rust. Wethouders die het beleid uitvoeren en een raad die tevreden kijkt van: het is goed gedaan. Echter heerste afgelopen donderdag 14 maart een gevoel van ontevredenheid.

Onvrede over duurzaamheid

We waren boos over het gebrek aan voortgang op het terrein van duurzaamheid. Raadsbreed hebben we de wethouder het vuur aan de schenen gelegd. SAM vroeg wethouder Dijkstra om met een actieplan te komen. Wij willen concrete actie. Vorig jaar vroegen we het vriendelijk, nu dwingend. En we hebben de toezegging dat we binnen een maand en een schriftelijke uitleg en een bijeenkomst zullen krijgen. SAM wil actie en we zullen dit niet loslaten.

Armoedebeleid

Gelukkig zijn er ook zaken die goed gaan. Het armoedebeleid is weer een stapje verder gebracht. In een kernsessie zijn eerder geluiden uit raad en samenleving opgehaald, in de raad zijn daarop nog aanvullende suggesties gedaan. Het stuk wordt nu uitgewerkt voor verdere besluitvorming. In de kern willen we dat mensen meedoen, participeren, voorkomen dat ze in de schulden raken. Daarom moeten we ontschotten. Verschillende regelingen tegen het licht houden. SAM zit er bovenop en bovendien: onze wethouder (Boukje Tol) staat voor sociaal beleid.

Dreeslaantje

We zijn blij dat er nu een gedragen plan ligt voor de uitvoering van de aanleg van het Dreeslaantje. Wij willen daarvoor een compliment maken naar wethouder Dijkstra. Het bos zal na uitvoering van het plan rijker worden dan ooit en een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De weg ernaartoe is niet vlekkeloos verlopen. We zullen het een leerproces noemen waarin wethouder en apparaat moeten leren hoe je samen met betrokken burgers tot een oplossing komt. SAM kijkt daarin positief naar de toekomst.

Motie Regenbooggemeente

Gemeentebelangen, gesteund door de VVD, dienden samen een motie in om van Waadhoeke een Regenbooggemeente te maken. Wij hadden het moeilijk met die motie. Onze fractie steunt de idee unaniem. Maar we hadden een enkele week terug een sessie met de gemeentesecretaris. Die heeft ons uitgelegd dat de organisatie het werk boven het hoofd groeit. Kan je de organisatie dat aandoen? Bestuurlijk moet je nee zeggen. Maar uiteindelijk zijn wij voor de stem van ons hart gegaan en hebben we het college gevraagd – door de motie te steunen – ons een voorstel te doen over hoe dit op te pakken met daarbij ook de budgettaire gevolgen. Dan zullen we definitief stemmen over de vraag of wij Regenbooggemeente zullen worden.

Wim Hokken

Raadslid SAM Waadhoeke