Raadsvergadering 12 december 2019

Er was weer een grote agenda de 12e. Maar aan de punten kon je zien dat het vooral harmoniseren was. Het waren geen belangrijke punten. Een nieuwe verordening onderwijshuisvesting. En zo hadden we nog wat van die harmonisatie punten. Maar we begonnen feestelijk. Vorige vergadering namen afscheid van twee van onze leden, deze vergadering begroetten we Arjen Hartman (CDA) en Tjeerd Cuperus (SAM) als nieuwe leden.
Maar ondanks de beperkte agenda vroeg de vergadering de nodige tijd. Daarvoor waren 2 redenen. De eerste was de toestand rondom Empatec. We zijn als raad via een memo geรฏnformeerd over de problemen binnen Empatec. Daarover werd een stevig debat gevoerd. Wat heeft onze wethouder in het bestuur gedaan? Wanneer wist ze wat? En wat gaat ze doen?
De wethouder slaagde erin ons te overtuigen dat de 6 gemeenten de regie in handen hebben en dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaken. Pas na dat onderzoek zullen we een oordeel kunnen vellen over dit ingewikkelde dossier. Empatec is een mooi bedrijf waar gelukkig veel mensen een werkplek vinden die op de gewone arbeidsmarkt geen kans zouden maken. Daar moeten we zuinig op zijn.
Een ander agendapunt was de nota romte van de provincie. De provincie wil de facto de ontwikkeling van de bouw van nieuwe molens blokkeren. Een aantal fracties zoals CDA, SAM, VVD en de ChristenUnie wilden bijvoorbeeld de bouw van dorpsmolens mogelijk maken. In de motie werd het college opgeroepen bij de provincie aan te geven dat Waadhoeke in het kader van de energietransitie vindt dat we op dit moment geen oplossingen moeten blokkeren. Daartoe was een motie opgesteld. Die motie werd
aangenomen. Dus het college zal dit bij de provincie moeten bepleiten.