Gemeenteraad 23 januari 2020

De gemeenteraad was niet heel spannend. Uiteraard stond de nota toerisme op de agenda. Na de behandeling in de kernsessie wisten we dat de nota met applaus zou worden ontvangen. En toch ontspon zich nog – ook vooraf aan de raadsbehandeling in de sociale media – een discussie over de financiering van de nota toerisme. Het CDA bijvoorbeeld noemde toerisme misschien wel de kurk waar de economie van Waadhoeke opdrijft. Bij het voorstel was ook een raadsbesluit gevoegd dat de financiering van de nota net niet helemaal regelde. SAM vond het belachelijk dat wij als raad moeten voorzien in een omissie van het college. Zij horen goede voorstellen te maken. Komen ze er onder elkaar niet uit, dan is dat een slecht signaal. Als enige fractie hadden wij het amendement waarin opgeroepen werd € 20.000 extra beschikbaar te stellen niet mee ingediend. College doe je werk, dat bracht Hanna van der Werff namens ons in.
We hebben ons punt gemaakt.
We stemden wel voor het amendement van het CDA en alle andere partijen. We waren zoals gezegd voor de nota. Maar het kan niet zo zijn dat een gemeente met een omzet van > € 120 miljoen de uitvoering de laatste € 20 duizend niet gefinancierd krijgt. Dat is onwil. En dat moet niet nog een keer gebeuren.
Een ander punt dat nog aan de orde kwam, was een net voor de vergadering binnenkomend rapportje over de lytse vaarwegen. Of we dat maar even met prioriteit in de nota wilden meenemen, althans dat was de oproep van de VVD. SAM kon zich vinden in de toezegging van de wethouder Caroline de Pee het rapport te bestuderen en met de indieners in overleg te gaan. We wachten haar conclusies na bestudering en overleg af en zullen dan een standpunt bepalen. We gingen dus niet mee met de VVD, net als de meerderheid van de raad.