WAADHOEKE – Twee beeldbepalende bomen in Bitgummole worden gekapt, terwijl er veel verzoeken komen van inwoners om bomen en andere groene landschapselementen te behouden in de gemeente Waadhoeke. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geen kapvergunning opgenomen. Hiermee kunnen waardevolle bomen en beeldbepalende elementen in de openbare ruimte verdwijnen omdat hier geen beleid voor is vastgesteld. Normaal gesproken zou dit onderdeel van de aanstaande omgevingsvergunning zijn maar omdat de uitvoering hiervan vertraagd is willen we nu alvast de bescherming van waardevolle elementen in de openbare ruimte waarborgen.

Daarom dient SAM Waadhoeke samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen een motie in om het college te vragen een kapvergunningsstelsel in te voeren voor beeldbepalende bomen en landschapselementen.

In de motie vragen we ook een inventarisatie te laten doen naar historische/monumentale/beeldbepalende/karakteristieke bomen en houtopstanden in de gemeente Waadhoeke. Dit moet samen met de inwoners gebeuren.