SAM neemt nog geen standpunt in over het grote energiepark bij Sexbierum. SAM is voorstander van de grote ambitie om de gemeente Waadhoeke energieneutraal te laten zijn. Ook na dertig procent besparing blijft er veel energie nodig. Dat is voor huizen maar ook voor de aanwezige bedrijven. Enkel met zonnepanelen op daken gaan we niet voorzien in deze energie en kan het netwerk van Liander dit ook op dit moment niet bolwerken.

Hoe gaan we dit dan bereiken? Wachten tot de provincie weer windmolens toe staat, wel of geen zonnepanelen op grond? Kunnen we nog wachten op nieuwe technieken of kiezen we voor een tijdelijke oplossing? Recent sloeg men het klimaatalarm. Er moet iets gebeuren. Sam gelooft dat het nu tijd is om iets te doen, niet wachten op de perfecte oplossing, die bestaat niet. Een oplossing kan ook voor 10 jaar zijn. In Tzum kan een windmolen er zijn, er niet meer zijn en er toch mogelijk wel weer komen.

Wij denken er nog even over na en laten van ons horen tijdens het volgende kernteam. Maar enkel zeggen dit wil ik niet is niet de oplossing.