In de gemeenteraad van 5 november is de begroting besproken. De begroting is financieel in balans, vindt SAM. Ondanks deze roerige tijden vinden wij dat een goede prestatie. Vele gemeenten staat er veel slechter voor. In de begroting zit nog wat ruimte om te ontwikkelen, al is dat beperkt. Ook kunnen wij nog klappen opvangen om onze inwoners door de coronacrisis te loodsen.

Door: Sjoerd Simon Kuipers

De financiële ruimte is zeer beperkt terwijl wij nog te maken hebben met grote onzekerheden en ambities die wij willen uitvoeren. Denk aan Empatec, vraagstukken omtrent duurzaamheid en de nieuwe verdeling van het gemeentefonds (wat betekent dit voor ons?). Om maar niet te denken aan vraagstukken als onderwijs, sportaccommodatie en de jeugd. Gelukkig zetten alle gemeenten druk op Den Haag voor extra middelen, of die er komen is nog onzeker.

Wij staan nog voor grote uitdagingen om financieel gezond te blijven. Daarom vinden wij dat je nu moet gaan nadenken of alle euro’s wel slim worden besteed of dat wij andere keuzes moeten maken. Wij willen dat nu ook beginnen met het zoeken naar ruimte binnen de begroting om risico’s en ambities te kunnen opvangen. Voor SAM zit hier nog onvoldoende beweging in. Ons verzoek om dit te realiseren wil nog niet echt vlotten. Misschien heeft u wel ideeën hoe wij dit alsnog kunnen realiseren. Een mooi voorbeeld is dat de kosten van de fietspaden bij Baaium en Berltsum  worden onderzocht. Hiervoor is op dit moment nog geen ruimte in de begroting, toch is het goed dat dit onderzoek er komt en daar zijn wij als SAM blij mee.

Vraag aan burgemeester over oud en nieuw

De SAM fractie heeft aandacht gevraagd om te onderzoeken wat in deze onzekere tijden wel mogelijk is tijdens oud en nieuw. Wij vinden dat je nu al plannen moet maken om in ieder geval voor onze jongeren te zien wat wel mogelijk is tijdens oud en nieuw. Je moet denken in mogelijkheden. Uiteraard hangt het af van de situatie waarin wij dan verkeren. Wij waren heel gelukkig met het antwoord van onze burgemeester. Binnen de veiligheidsregio zijn ze continue op zoek naar wat mogelijk is.