Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 april is gesproken over de beleidsnotitie mantelzorg. Namens SAM Waadhoeke had Annet Neudorfer het woord. ‘Meer aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de mantelzorger langer op de been te houden’, vertelt Annet in haar bijdrage over de mantelzorg. Lees haar complete bijdrage hieronder.

Inhoudelijk ziet de beleidsnotitie er prima uit. De ambities om de mantelzorger te ondersteunen zijn hierin duidelijk benoemd. Er is goed met de verschillende organisaties gekeken naar wat nodig is. SAM heeft veel waardering voor de mantelzorgers. Zonder mantelzorgers zou er een groot gat ontstaan in zorg, die door de professionele zorg niet opgevangen kan worden. Maar waar liggen de grenzen van de fysieke en geestelijke gezondheid van de mantelzorgers. Zorg op maat, minder versnippering bij hulpverleners, meer aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de mantelzorger langer op de been te houden.

Belangrijk is ook de waardering voor hun werk. Het respijt weekend en de dag van de mantelzorger zijn belangrijk, omdat men even onbezorgd kan genieten en ervaringen kan delen. Wat ik nog wel wil benoemen is de herkenbaarheid van de organisaties, waar de mantelzorger terecht kan voor hulp en advies. Er zijn nog veel onzichtbare mantelzorgers die niet weten waar ze terecht kunnen. In het uitvoeringsplan zou dit goed uitgewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld de website bij de gemeente en via kranten.

Er komt ook nog een evaluatie waarin ook de mantelzorgers betrokken worden. Het zou mooi zijn als het coronajaar hierin mee genomen zou worden met vragen hoe de zorg in deze periode ervaren is.

Foto: Pixabay.com