De energie transitie in Waadhoeke

Via een pool willen we reactie ontlokken bij bezoekers aan onze site. Dat is input voor een notitie die we zelf willen schrijven. De basis om u reactie te ontlokken vindt u in het document van de heer Algera. U kunt heel gemakkelijk linken naar dat document.

Heeft u zelf uitgesproken opvattingen: u kunt ons ook mailen. Alle input zullen wij betrekken bij het opstellen van onze SAM notitie over de energietransitie.

Van het gas af in 2050

Dan moeten we wel wat gaan doen. Niet alleen moeten we onze woningen op een andere wijze gaan verwarmen, we zullen ook de manier van opwekken van electriciteit gaan bijsturen. Bijjna 60% van onze electriciteit wordt opgewekt met aardgas. Schone opwekking met wind, zon en waterkracht leveren een forse bijdrage maar op het totaal in de marge. We zullen naar meer duurzame opwekking toe moeten. Hoe realiseren we dit?

POLL

Hoe komen we van het gas af in 2050?