SAM-raadslid Wim Hokken praat je bij over de raadsvergadering van donderdag 28 maart. Waaronder over het evenementenbeleid, een motie over een steunpunt van de gemeente in Sint Annaparochie én de vergaderstructuur. 

De raad van 28 maart, waar ging die over? Over niets! En daar was SAM kwaad over. Vergaderingen binden ons aan het gemeentehuis. Natuurlijk willen wij onze werkzaamheden in het gemeentehuis doen. Wij maken er ook goed werk van. SAM is altijd voorbereid. Tegelijkertijd zijn we het zat om elke twee weken op te draven op het gemeentehuis. Dan gaat het ons niet om die ene avond, maar omdat aan elke raadsvergadering minimaal drie bijeenkomsten vooraf gaan: één met de fractie, één met de steunfractie en de raadsvergadering zelf. Drie vergaderingen, drie avonden werk. Dat zijn avonden die we dan niet kunnen gebruiken voor het gesprek met de burger. Dat stoort ons.

Wij zijn er voor de burger, maar we krijgen niet de kans de burger op te zoeken als we – wat langzaam een gemiddelde wordt – drie avonden per week op het gemeentehuis worden verwacht. Want behalve raadsvergaderingen zijn er kernsessies, kernteams, bijpraatavonden en dan vergeten we vast nog een aantal redenen om ons op het gemeentehuis uit te nodigen. Zo, dat moest er even uit!

En dan toch maar even de vergadering…

Op de agenda stond het veiligheidsplan met monitor. Daar was niet veel mis mee. Namens SAM meldde Wim Hokken dat SAM terug zal komen op het evenementenbeleid. De situatie nu is dat grote evenementen in Franeker de noodzakelijke voorzieningen voor veiligheid worden bekostigd door de gemeente. Op de dorpen dient men zelf de voorzieningen te organiseren en of de kosten daarvan te dragen. SAM zal daar betreft het evenementenbeleid te zijner tijd op terugkomen.

En dan was er nog een boer. Een boer die een grote silo had gebouwd zonder vergunning. De wethouder had hem verplicht om een excuusbrief te schrijven naar de gemeenteraad. SAM wil niet al te principieel doen over zo’n overtreding. Het kan niet, het mag niet, maar in Hitzum is die silo goed ingepast. Er was een keurig bosplantsoen om de silo heen geplant. SAM zou nog wel wat meer beplanting rondom bebouwing willen zien. Daar hebben we deze casus voor gebruikt om dat te benoemen. Beplanting moet om de schuren, silo’s en andere bebouwing om het beeld van het landschap wat vriendelijker te maken. Daar gaan we – ook in het kader van biodiversiteit, duurzaamheid – een punt van maken in de komende jaren. We gaan proberen daar een vaste regel van te maken: u wilt wat van ons, wij van u. In redelijkheid natuurlijk, want ook de boer moet zijn geld kunnen verdienen.

Tenslotte kregen we nog een motie voor de kiezen. Gemeentebelangenen en de ChristenUnie hadden een motie ingediend om in Sint Annaparochie een steunpunt van het gemeentehuis te openen. Het ging de indieners om de bereikbaarheid van de dienstverlening.

Sjoerd Simon Kuipers van SAM, maar ook onder andere de VVD, zag niets in de opening van een steunpunt. Het verhoogt de kosten van de dienstverlening aanzienlijk en dat moet weer worden doorberekend. Sjoerd Simon gaf aan dat je maar eens per tien jaar naar het gemeentehuis hoeft voor een identiteitskaart. Als je tussendoor een nieuw rijbewijs nodig hebt, dan moet je maar even rijden. Bovendien, de gemeente biedt veel directe service. Het gebiedsteam is decentraal gehuisvest en bezoekt mensen thuis. Maar het kan beter. Dan moeten we gebruik maken van alle mogelijkheden waardoor het mogelijk moet zijn om, wanneer nodig, mensen thuis op te halen of te bezoeken. Niet meer kantoor, maar meer maatwerk.

De indieners van de motie hebben die weer ingetrokken. Maar het college gaat met dit onderwerp aan de slag.

Wim Hokken | Raadslid SAM Waadhoeke