Hanna van der Werff, Rense Rotsma, Tjeerd Cuperus en Simen Hofman gingen namens SAM Waadhoeke op bezoek bij Radio Eenhoorn, de lokale omroep van onze gemeente. Met meer dan 60 vrijwilligers het kloppende hart van media in Waadhoeke. Zij gingen daarom het gesprek aan over de toekomst van de lokale omroep. Want er hangt nogal wat in de lucht, zo vertelde Eenhoorn-voorzitter Tinus Boomstra: “Lytse lokale omroppen krije it hieltyd lestiger om oan alle easken te foldwaan. Dêrom ha we in streekomrop foarme mei Omroep RSH yn Harns.”

Samen met de nog eens 50 vrijwilligers van RSH proberen de radiomakers hun weg te vinden in de veranderende wereld.  Met programma’s over nieuws, geloof, muziek, sport, taal en meer proberen ze iedereen te bedienen. Door samenwerkingen met bijvoorbeeld De Skûle en Alzheimer Café dragen ze ook maatschappelijk bij.

Maar een groot deel van de Waadhoekers luistert niet meer naar de radio. Wensen zijn er dan ook genoeg: er moet visual radio komen, professionals die video’s, artikelen, podcasts en meer kunnen maken, dagelijks nieuws op de radio, site, app en als het even kan ook nog op tv. Maar daar is geld voor nodig, geld dat Eenhoorn simpelweg niet heeft. Net de avond voor bezoek is er een stroomstoring geweest. “We ha needstroom om de radio yn de loft te hâlden, mar ien fan de apparaten blykt stikken.”

Met een jaarlijkse subsidie van 30 duizend euro zijn dat weer flinke kosten. De Rijksoverheid heeft in het coalitieakkoord wel meer subsidie beloofd. “Mar dat sil net boppe-oan it listje stean”, zegt Boomstra. Daarom zoekt Eenhoorn steun bij de gemeente. “We ha Waadhoeke en Harns beide frege om in ekstra bydrage fan 25.000 euro.” Met dat geld wil de lokale omroep later dit jaar starten met een groot project, waarbij ze het nieuws en achtergrond uit Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland op alle denkbare manieren gaan aanbieden.