SAM is blij om te lezen dat eindelijk duidelijk wordt hoe onze andere culturele instellingen en verenigingen financieel worden ondersteunt. Immers was eind 2020 al bekend dat er een pot was voor deze groep. Toch had raadslid Annet Neudorfer nog verschillende vragen aan de wethouder over dit ondersteuningspakket. De antwoorden van de wethouder vind je onderaan in dit artikel. 

Onze eerste vraag aan de wethouder:

 • Waarom heeft het zo lang geduurd voor dit voorstel er was. Er is bewust door onze cultuur minister eind 2020 al overgegaan tot verdeling en uitbetaling van de cultuur coronapot en we zijn nu juni 2021. Het is toch niet zo dat we deze situatie niet zagen aankomen? Graag uw reactie…

OVERLEVEN –

SAM ziet dat een heel groot bedrag is uitgegeven/gereserveerd voor de Koornbeurs. Wij als SAM hebben hier in onze raad twee keer mee ingestemd. Terecht ook want instellingen die in de problemen komen moeten we de helpende hand bieden. Nu lezen we dat er op dit moment niet bekend is of er nog meer instellingen zijn die deze specifieke hulp nodig hebben en dat voor de zekerheid er een bedrag van € 75.000,00 wordt gereserveerd voor toekomstige hulp die nu nog niet bekend is.

Vragen aan de wethouder:

 • In het voorstel wordt geschreven dat er geen signalen zijn binnen gekomen dat naast de Koorbeurs er andere instellingen of verenigingen het zonder de steun niet gaan redden. Is deze informatie actief opgehaald uit het cultuurveld ? Of zijn dit aannames omdat niemand zich (nog) heeft gemeld?
 • Er wordt een bedrag van € 75.000,- gereserveerd voor het geval er alsnog steun nodig is in dit blokje OVERLEVEN. Is dit alleen bestemd voor de overige instellingen of kan ook de Koornbeurs hier straks alsnog een beroep op doen?

OVERBRUGGEN

Vanuit SAM zijn we blij dat er een handreiking komt voor meer dan 94 instellingen om de problemen die zijn ontstaan door Corona te overbruggen. Het kan ons vanuit SAM niet snel genoeg gaan om dit te gaan regelen maar we vinden deze manier van “geld verdelen” niet helemaal het doel bereiken. We snappen dat je niet allemaal voorwaarden moet hanteren voor het geven van een bedrag maar enige stimulatie om het te gaan gebruiken voor het culturele doel (zoals de pot ook bedoeld is) is wel wenselijk. Daarnaast vinden we in het voorstel geen onderbouwing waarom er voor € 30.000,- is gekozen en bv niet voor meer? Het gaat tenslotte om de aanwezige behoefte. Ook vinden we niet goed onderbouwd waarom dit bedrag is gekoppeld aan bv het aantal vrijwilligers of het aantal leden. En heeft de wethouder geïnventariseerd wat de groepen en verenigingen nu echt nodig hebben om te overbruggen. Dit kan bij elke organisatie anders liggen.  De een kan misschien wat meer nodig hebben dan de anderen.

Vandaar de volgende vragen aan onze wethouder:

 • Waarom is er voor deze groep € 30.000,- gereserveerd?
 • Is er een inventarisatie geweest in het werkveld om op te halen wat nodig is?
 • Waarom wordt er gekeken naar leden/vrijwilligers om zo een bedrag samen te stellen en niet naar de werkelijke behoefte van de vereniging?
 • Is de wethouder het met ons eens dat de opzet van het besteden van deze gelden juist bedoeld is om daar waar nodig de culturele sector te versterken en te stimuleren?

OPSTARTEN

We zien als SAM uit naar het moment dat er kan worden opgestart. Ook zijn we blij dat Waadhoeke daar een mooi bedrag voor reserveert en wij vinden het ook belangrijk om dit bedrag voor het hele seizoen 2021-2022 te gaan besteden. Wel zijn we benieuwd naar de cultuurplatform bijeenkomst die rond deze tijd zou moeten gaan beginnen.

Vandaar de volgende vragen aan onze wethouder:

 • Kan de wethouder iets meer toelichting geven wie de deelnemers aan deze bijeenkomst zijn ? Wie nodigt de wethouder uit bij dat cultuurplatform.
 • Is de wethouder het met ons eens dat je geen dure adviseurs hoeft in te huren voor deze bijeenkomst? Zet bv. ook zzp-ers met een culturele achtergrond aan deze tafel en met de andere verschillende organisaties  is er dan toch genoeg  kennis om te starten?
 • Onder welke leiding/voorzitterschap wordt de bijeenkomst voorgezeten?
 • Is er al een datum bekend en zijn de deelnemers al bekend?
 • Zijn bij deze bijeenkomst ook culturele zzp-ers betrokken? Zij hebben ons de afgelopen jaren volop vermaakt in onze gemeente met zang, dans en theatrale activiteiten. Zij kunnen toch ook actief deelnemen aan deze bijeenkomst?

Tot slot

Er blijft nog een bedrag in de coronapot zitten. Heeft de wethouder ook gedacht aan de individuele artiest, muzikant etc die ons vermaken in dorpen en stad en woonachtig zijn in gemeente Waadhoeke. Zij zijn vaak zelfstandig en komen veelal niet in aanmerking voor de TOZO(tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) of TVL(Tegemoet koming vaste lasten). Laat staan voor de huidige TONK( Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) regeling. Wat zou het mooi zijn om deze mensen in te huren en hun op die manier ook een bedrag te kunnen gunnen uit deze corona cultuur pot. Kan de wethouder hier nog over reflecteren?

Antwoorden van wethouder Dijkstra

Het heeft allemaal wat langer geduurd, omdat we een goede inventarisatie wilde hebben van alle verenigingen en Culturele instellingen. We wilden het geld niet te snel uitgeven. We hebben goede contacten met de verenigingen en Culturele instanties. Hier door konden we actieve informatie ophalen en die 75.000.- euro die  gereserveerd staat is voor de overige  Culturele instellingen en verenigingen. Wat betreft de 30.000.- euro,die is gebaseerd op het aantal leden ,vrijwilligers per vereniging. Wij laten aan de verenigingen over waar en hoe zij dit besteden. Het gaat vooral om het verbinden van de leden en vrijwilligers.

Het complete Cultuurveld wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het Cultuurplatform bijeenkomst.  Een oud wethouder komt leiding geven aan deze bijeenkomst. Er zijn geen dure adviseurs nodig, de kennis en ervaring hebben we zelf  genoeg. Ook cultuur zzpers worden hierbij betrokken. Zij moeten dan wel betaald worden.( noot Annet .er zit nog genoeg geld in de coronapot ,waardoor dit mogelijk is)

Annet heeft bij haar bijdrage ondersteuning gehad van de steunfractie.