SAM Waadhoeke bezoekt Aerden plaats.

Haije Stellingwerf, Henk Bosma, Laas Douma, Hanna van der Werff en Annet Neudorfer van Sam Waadhoeke hebben een werkbezoek gebracht aan bezoekerscentrum Aerden Plaats in Oude Bildtzijl. Zij zijn bezig met modernisering van de exposities in de archeologische steunpunten van TerpEnLand.

De TerpEnLand Steunpunten Wijnaldum, Oude Bildtzijl en Hegebeintum (2000) en Firdgum (2004) zijn de eerste Archeologische Steunpunten van Friesland. De Steunpunten omvatten een aantal vitrines, een serie korte filmpjes en een begeleidend themaboek. Soms is de inhoud van de vitrines wat aangepast, maar in de basis zijn bovengenoemde elementen dus (ruim) 15 jaar oud.
Het doel van dit project is de steunpunten dusdanig modern inrichten dat dit weer volop in de belangstelling komt van de inwoners en de maatschappelijke verbinding met de hele regio vergroten.

De Aerden Plaats wil een bredere visie ontwikkelen en ondernemers en instanties hierbij betrekken.  Ook scholen zijn hierbij een belangrijke doelgroep.  Kinderen kennis te laten maken met het gebied waarin zij leven en hun te stimuleren actief  te  onderzoeken  wat er allemaal gespeeld heeft in de ontstaansgeschiedenis van Waadhoeke  op archeologisch gebied. Ook hedendaagse problemen als zeespiegelstijging en bodemdaling komen daarbij aan de orde.  Dit kost natuurlijk een hoop geld. Daarom is het bestuur hard aan het werk om subsidies aan te vragen.

Sam Waadhoeke ondersteunt dit project van harte.