Opiniestuk Duurzaamheid

Als gepensioneerd Werktuigbouwkundig Installatietechnicus heeft de Energietransitie in Nederland momenteel de bijzondere interesse van Folkert Algera uit Berltsum. In zijn werkzame leven, in het begin bij Installatiebedrijven en later bij een Rijks Vastgoed Dienst, heeft hij veel ervaring opgedaan met o.a. ontwerpen en beheer van klimaatinstallaties voor verschillende soorten gebouwen. In het bijzonder had energiebesparing in gebouwen zijn interesse en heeft daarmee ook succesvolle resultaten kunnen bereiken. Deels door regeltechnische aanpassingen aan installaties, maar ook voor een groot deel door voorlichting en gedragsverandering van gebruikers leidde dit tot succesvolle energiebesparing. Hij volgt momenteel de actuele, –vaak politieke discussies–, over hoe de weg naar een duurzamer Nederland zou moeten zijn met veel belangstelling.

Deze discussies over hoe Nederland duurzamer en energie neutraler zou moeten worden, hebben hem ertoe bewogen om op basis van zijn kennis en ervaring een aantal aspecten die daarbij een rol spelen nader toe te lichten. Open zijn visie met deze knop.