Annet Neudorfer had vragen aan wethouder Jan Dijkstra over De Koornbeurs. Lees hier haar bijdrage plus de vragen (en antwoorden van de wethouder).

Je zou er grijze haren van krijgen. Binnen een bestek van nog geen jaar vraagt De Koornbeurs opnieuw een grote bijdrage aan om de tekorten van het afgelopen seizoen te dichten. Als SAM Waadhoeke snappen we dat corona enorme impact heeft. Ook op de activiteiten van De Koornbeurs en haar begroting. We zien ook een aantal mooie initiatieven die ingezet zijn door De Koornbeurs, maar we moeten ook kritisch blijven kijken naar wat er aan ons als raad gevraagd wordt. Al is het maar voor onze inwoners en alle overige culturele  instellingen die het ook zo vreselijk moeilijk hebben.

Als gemeente hebben wij een Corona pot  ontvangen van 512 duizend euro. Voor alle activiteiten. Uit deze pot vraagt De Koornbeurs nu opnieuw een bedrag van 91 duizend euro aan en met het geld van vorig jaar nemen zij een grote hap van ongeveer 2 ton uit de Corona pot. Tevens vragen zij ook NOW gelden aan en als wij de huur van De Koornbeurs niet rekenen, kunnen zij om een hogere bijdrage vragen. De constructie met betrekking tot de NOW-regeling is vooral bedoeld voor de meest noodlijdende culturele instellingen en dan kan het qua beeldvorming toch raar over komen als er met een “boekhoudkundig” trucje extra geld uit de pot wordt gehaald. Is dit goed uit te leggen aan de inwoners van onze gemeente dat via deze manier extra geld uit de NOW wordt gehaald? Het is geld wat wij via belasting voor betalen en er zijn momenteel veel mensen die elke euro moeten omdraaien.

Vragen aan de wethouder

 1. Kan de wethouder aangeven dat de overige culturele activiteiten en instellingen ook eerlijk en evenredig een deel krijgen en dat straks de bodem van de pot niet in zicht is vanwege het feit dat De Koornbeurs teveel heeft gehad. Er is door Sam al eerder om een verdeel lijst gevraagd waar  de 512.000 euro  naartoe zou gaan. En we zijn nu blij dat de wethouder de toezegging heeft gedaan dit in juni openbaar te maken. Het moet zeker niet later want eind 2020 was de pot al bekend.
  Antwoord wethouder: ‘In juni 2021 komt er een voorstel voor de verdeling van de rest van het coronasteungeld voor de andere culturele instellingen en activiteiten.’ 
 2. Kan de wethouder toelichten waar de verhoging inzit van de vaste personeelskosten.  In 2020 286 duizend euro nu in 2021 328 duizend euro. Een verhoging van 42 duizend euro. Juist in een coronajaar, waarin iedereen een pas op de plaats maakt zou  je verwachten dat hier niet een stijging in zou zitten maar juist een stabilisering of zelfs een verlaging.
  Wethouder kon er geen antwoord op geven, komt er nog op terug.
 3. Is de wethouder tevreden met de diverse overleg momenten met De Koornbeurs en heeft De Koornbeurs al nieuwe plannen aan de wethouder gepresenteerd? In het raadsvoorstel  wordt gesproken over een periodiek overzicht en liquiditeit prognose van het theater. Vanuit SAM gingen we er al vanuit dat dit regelmatig gebeurd.
  Antwoord wethouder: ‘Wij zijn zeer tevreden over de overlegmomenten met De Koornbeurs en De Koornbeurs zit boordevol ideeën. 
 4. Als De Koornbeurs gebruik kan maken van de TVL kan er dan een evenredig deel weer worden terug gegeven aan de gemeente of terug in de coronapot? Dit omdat mogelijke TVL tegemoetkoming nog niet is meegenomen in de begroting.
  Wethouder kon hier nog geen antwoord opgeven, komt er op terug. 

Als SAM fractie hebben we, ondanks het ontbreken van bepaalde antwoorden, wel ingestemd met het voorstel.

Het is een bijzonder Corona jaar waarin we, waar mogelijk en nodig, steun moeten bieden. Dat geldt ook voor De Koorbeurs.