SAM gaat voor een goede toekomst van sociale werkvoorziening in Waadhoeke. Dat zegt Tjeerd Cuperus in zijn bijdrage over de jaarrekening van Empatec.

Om verschillende redenen is de jaarrekening heel laat bij de raad aangeboden. In de toekomst hopen wij als SAM dat dit eerder bij de gemeenteraad aangeboden wordt. Zodat de raad zijn belangrijke controlerend taak naar behoren kan uitvoeren.

Directeur Harry de Wit komt in de jaarrekening naar een verwijzing waartoe Empatec is ontstaan; โ€˜Wij, als Empatec, kijken naar de waarde van mensen. En laten hen inzien waar hun krachten liggen en niet hun beperkingen!โ€™ Met al de drukte om onze sociale werkvoorziening willen wij hiermee beginnen. Hier draait het om!

Naar onze mening doet de Sociale werkvoorziening dit ook. Meer dan vijftig procent van de medewerkers van de sociale werkplaats werkt bij een regulier bedrijf. Dit geeft hen een groot gevoel van eigenwaarde. Ze doen mee! Hier doen wij als raadsleden en wethouder het toch voor?

In de jaarrekening zie je dat onze sociale werkvoorziening het heel moeilijk heeft / heeft gehad. Dit heeft meerdere redenen die ook in de jaarrekeningen genoemd worden.

Zoals:
– De participatiewet;
– Teruglopende rijksbijdragen;
– Een veel te lage structurele bijdrage van de gemeenten. In 2019 is dit hersteld door de bijdrage te verhogen naar 2000 euro.
– Reguliere CAO-stijgingen van salarissen.

Er waren en zijn structurele problemen. Maar over de oplossingen spreekt de raad later in dit voorjaar.

SAM Waadhoeke neemt deze jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Fryslan-West en NV Empatec ter kennisname aan en zal Empatec met grote aandacht blijven volgen.