SAM-raadslid Tjeerd Cuperus sprak donderdagavond de raad toe over de liquiditeit van de gemeenschappelijke regelingen in West-Fryslân. ‘Zet kwetsbare burgers in Waadhoeke niet aan de kant. Geef iedereen een kans op een zinvolle toekomst. Iedereen in Waadhoeke moet mee kunnen doen’, luidt zijn boodschap. Lees zijn bijdrage hieronder.

Toen ik de stukken van dit onderwerp las moest ik terugdenken aan een raadsvergadering van de raad van Menameradiel in 2016 of 2017. Ook toen werd Empatec  besproken en uit de cijfers kwam naar voren dat de gemeenschappelijke regeling het lastig had. Toen ik vragen stelde over de constructie dat de NV dit verschil aanpaste werd hier nogal lacherig over gedaan. We hoefden niet als gemeente extra bij te dragen. De bijdrage per deelnemende burger hoefde zeker niet omhoog. We losten dit altijd op door de NV dit sluitend te laten maken.

Deze raad heeft wel in 2018 geconstateerd dat er een probleem was. Wat is hier mee gedaan? En in 2019 is het bedrag per deelnemende burger wel verhoogd. Maar nu drie jaar verder is het probleem nog niet opgelost!

Niet geld, maar het doel op de eerste plaats

Schuldigen aanwijzen is voor de SAM fractie niet de bedoeling. Ik ben zelf toen ook met het antwoord van Wethouder Dijkstra akkoord gegaan. Zoals mijn collega fractielid bij een kernteam opmerkte: je moet geld niet op de eerste plaats stellen, je moet eerst naar het doel van Empatec kijken.

Dat is een kwetsbare groep mensen die een invulling van hun dag of week zoeken. Hen perspectief geven. Daar is het waar het om draait. Als je het eens bent over het doel ga je praten over een oplossing en over het geld.

Maar nu eerst een analyse. Door de invoering van de participatiewet is de toevoer van nieuwe mensen naar de wet sociale werkvoorziening (WSW) afgesneden. Er komen geen nieuwe mensen meer bij! Een keuze van Den Haag waar veel mensen niet zo blij mee waren en wat tot gevolg had dat veel problemen jongeren nu achter de geraniums verdwijnen.

De groep mensen waar Empatec met veel inzet voor aan de slag is wordt nu steeds kleiner. De landelijke bijdrage aan de WSW wordt door Den Haag steeds meer gekort. En de bijdragen die per gemeenten per deelnemende burger worden gedaan zijn langere tijd niet aangepast. De andere taken die zij voor de gemeenten hebben opgepakt binnen Empatec select en Pastiel zijn onderdelen die op zichzelf staan en de problemen bij de WSW mogen niet ten nadele gaan van deze taken.

Aanwijzen van schuldigen is volgens SAM geen oplossing

De conclusie: SAM Waadhoeke kiest ervoor om op te komen voor de mensen die nu nog in de WSW zitten. Het aanwijzen van schuldigen is volgens ons niet de oplossing. Als je dat wel gaat doen wil ik als oud raadslid in Menameradiel ook wel het boetekleed aantrekken. De gemeenten werden geconfronteerd met een participatiewet met goede bedoelingen maar waarbij de beoogde participatie van de doelgroep in het bedrijfsleven, bestuurlijke apparaten en zorg nooit gehaald werd. Het werd een drama.

Hopelijk komen de partijen na de Tweede Kamerverkiezingen en de coalitiebesprekingen tot een betere oplossing. En er zijn zaken verkeerd verlopen en we hadden hier allemaal beter op in moeten spelen.

We gaan nu vooruit kijken en SAM stemt daarom in:

  1. met een versterking van het eigen vermogen van de GR Fryslân-West.
  2. een éénmalige bijdrage van Waadhoeke beschikbaar te stellen van €1.101.000.
  3. dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Wat is dan de positie van de raden? Als de gemeenten de aandeelhouders zijn van de NV, moeten de raden intensiever betrokken worden als er meer geld bij moet.

Ook moet er door de NV en GR ingespeeld worden op de steeds kleiner wordende doelgroep. Zet kwetsbare burgers in Waadhoeke niet aan de kant!

Foto: Tjeerd Cuperus