d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.

Sam Waadhoeke

Laatste Nieuws

Breaking News

Geen berichten gevonden.

Sam Waadhoeke

Ander Nieuws

Actueel en recent

Actueel

SAM-raadslid Tjeerd Cuperus sprak donderdagavond de raad toe over de liquiditeit van de gemeenschappelijke regelingen in West-Fryslân. 'Zet kwetsbare burgers in Waadhoeke niet aan de kant. Geef iedereen een kans op een zinvolle toekomst. Iedereen in Waadhoeke moet mee kunnen doen', luidt zijn boodschap. Lees zijn bijdrage hieronder. Toen ik de stukken van dit onderwerp las moest ik terugdenken aan een raadsvergadering van de raad van Menameradiel in 2016 of 2017. Ook toen werd Empatec  besproken en uit de cijfers kwam naar voren dat de gemeenschappelijke regeling het lastig had. Toen ik vragen stelde over de constructie dat de NV dit verschil aanpaste werd hier nogal lacherig over gedaan. We hoefden niet als gemeente extra bij te dragen. De bijdrage per deelnemende burger hoefde zeker niet omhoog. We losten dit altijd op door de NV dit sluitend te laten maken. Deze raad heeft wel in 2018 geconstateerd dat er een ...
Verder Lezen
/
In de krant van woensdag 2 december stelde 'onze' Annet Neudorfer zichzelf voor in de rubriek 'Met Raad en Daad'. Mijn naam is Annet Neudorfer, 64 jaar en ik woon in Oude Bildtzijl. Ik ben ontvoerd door de liefde uit Utrecht en heb nog geen dag spijt gehad om hier te wonen. Ik heb vier zonen en woon nu al weer 34 jaar op de Oude Bildtdijk. Je kijkt uit over de velden die per jaar wisselen van aardappels tot suikerbieten. Ik heb voordat ik naar Friesland kwam veel natuurreizen gemaakt en hou ervan om dan contact te hebben met allemaal verschillende mensen, maakt niet uit waar je vandaar komt. Het reizen is een verrijking in je leven en laat je zien hoe rijk wij in Nederland zijn. En dit is niet alleen financieel maar ook op het gebied van gezondheid en zorg. Ik ben verpleegkundige, heb jaren in de ...
Verder Lezen
/
In de gemeenteraad van 5 november is de begroting besproken. De begroting is financieel in balans, vindt SAM. Ondanks deze roerige tijden vinden wij dat een goede prestatie. Vele gemeenten staat er veel slechter voor. In de begroting zit nog wat ruimte om te ontwikkelen, al is dat beperkt. Ook kunnen wij nog klappen opvangen om onze inwoners door de coronacrisis te loodsen. Door: Sjoerd Simon Kuipers De financiële ruimte is zeer beperkt terwijl wij nog te maken hebben met grote onzekerheden en ambities die wij willen uitvoeren. Denk aan Empatec, vraagstukken omtrent duurzaamheid en de nieuwe verdeling van het gemeentefonds (wat betekent dit voor ons?). Om maar niet te denken aan vraagstukken als onderwijs, sportaccommodatie en de jeugd. Gelukkig zetten alle gemeenten druk op Den Haag voor extra middelen, of die er komen is nog onzeker. Wij staan nog voor grote uitdagingen om financieel gezond te blijven. Daarom vinden ...
Verder Lezen
/
SAM heeft donderdagavond ingestemd met een extra financiële injectie voor theater De Koornbeurs. Fractievoorzitter Sjoerd Simon Kuipers legt uit waarom.  De culturele sector heeft het zwaar. De gehele culturele wereld ligt zowat stil. Een hele branche staat onder druk. Vele artiesten en technici staan langs de zijkant. Triest en uitzicht voor verbetering is nog ver weg. Desondanks zie je in deze periode ook vele nieuwe creatieve ideeën ontstaan. De Koornbeurs kwam zeer creatief in het nieuws om met heerlijke stoelen waarbij voldoende ruimte was voor de bezoekers om toch nog wat te kunnen bieden. Experimenten met livestreams, noem het allemaal maar op. Je ziet een beweging op dat front. Een hard gelag voor de hele sector. Maar nu over De Koornbeurs. Wij onderkennen wel dat er dingen niet goed zijn gegaan. Dat betreuren wij. Stel mij ook de vraag of de beschikbare subsidie voldoende is voor de Koornbeurs. Natuurlijk willen ...
Verder Lezen
/
De laatste nieuwsbrief opgetekend door Wim Hokken. Ons zeer gewaardeerd fractielid verlaat de gemeenteraad. Daarom de laatste nieuwsbrief van Wim. Lees de nieuwsbrief hier!  ...
Verder Lezen
/
Annet Neudorfer is de opvolgster van Wim Hokken als raadslid namens SAM Waadhoeke. Annet Neudorfer is 64 jaar en woont in Oude Bildtzijl. In het dagelijks leven werkt ze als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie in de gemeente Waadhoeke. Daarnaast begeleidt ze als verpleegkundige mensen met een hersenletsel. Annet Neudorfer heeft politieke ervaring als raadslid, namens het PvdA, in de toenmalige raad van de gemeente Het Bildt van 2010 tot 2014. Ze is trots en gemotiveerd om bij het team van SAM Waadhoeke te mogen aansluiten en de belangen van de inwoners van Waadhoeke te mogen vertegenwoordigen. LEES OOK: De nieuwsbrief van september, inclusief afscheidswoord van Wim.  ...
Verder Lezen
/
It waad. Ik ben geboren en getogen in een klein dorp vlakbij de Waddenzee. Mijn jeugd kenmerkt zich door de rechte lijnen voor de dijk en de eigenwijze zee aan de achterkant. De dijk waar ik in mijn jeugd van af rolde en daarna de blik van mijn moeder ontmoette omdat ik toch door de schapenstront was gerold. Met je klompjes de dijk afrennen en niet op tijd kunnen remmen. Maar later ook de plek waar ik mijn liefdeverdriet weg liet waaien en later mijn hoofd leeg rende na drukke dagen werken. Ik heb een sterke verbinding met het wad, en las deze agenda dan ook met deze blik door. Een agenda om zorg te dragen voor een gebied wat onder druk staat. Een gebied waar men verschillende belangen heeft. Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat het onder druk staat. Het gebied kenmerkt zich door tegengestelde belangen. Vanaf ...
Verder Lezen
/
In de raadsvergadering van 3 september 2020 stond het volgende agendapunt ter stemming Dekking vGRP en basisheffing In de kadernota is toegezegd dat voor begrotingsbehandeling een voorstel zal worden gedaan voor het invoeren van een basisheffing, waarmee tevens het buitengebied wordt betrokken bij de rioolheffing. Middels bijgaand advies wordt invulling gegeven aan deze toezeggingen. Tevens wordt een voorstel gedaan voor dekking van het vGRP Wim Hokken vertegenwoordigde namens SAM de fractie en kwam met het volgende betoog wat door een groot deel van de raad instemmend werd overgenomen. Ook wethouder de Pee heeft de motivatie van Wim Hokken van harte gesteund. Voorzitter. In deze raad is er de afspraak om als we een voorstel steunen hier niet het woord te voeren, De SAM fractie steunt het voorstel. Daarover geen onduidelijkheid. Maar wij willen hier wel uitleggen hoe wij tot dat besluit zijn gekomen. Dat doen we omdat wij merken dat ...
Verder Lezen
/
Museum Martenain Franeker wil toegankelijker worden voor slechtzienden. Het plan voor de aaitoer is ingediend voor de Raak! stimuleringsprijs, voor musea die verbetering doorvoeren voor slechtzienden. SAM ondersteunt dit initiatief.  Museum Martena zit bij de laatste drie en kan de stimuleringsprijs winnen. Wie de meeste publieksstemmen krijgt wint. Stemmen kan nog tot 7 oktober. Stemmen kan via www.raakstimuleringsprijs.nl. Over de aaitoer De Aaitour is een rondgang op eigen gelegenheid, of met een persoonlijke gids, door het museum met een audiotour bij 30 objecten. In de audiotour worden beeldbeschrijvingen gecombineerd met achtergrondinformatie en anekdotes. De beeldbeschrijvingen zijn noodzakelijk voor blinden en slechtzienden, zodat ‘er meer gebeurt in je hoofd’. Maar met alleen beeldbeschrijvingen ben je er niet. De combinatie met leuke informatie maakt dit een uniek en nieuw concept. Daarnaast mag je bij alle 30 onderdelen een object voelen. Dit kan variëren van het volledige gereconstrueerde kostuum van Saepck van Vervou ...
Verder Lezen
/
De laatste raad voor het zomerreces. Nu de raad geweest is, weten we ook dat de raad van Waadhoeke nooit meer dezelfde zal zijn. Hendrik Terpstra (VVD) vertrekt naar Jorwert deelde hij na de raadsvergadering per mail aan ons mee en dan verhuis je formeel naar Leeuwarden en moet je de raad van Waadhoeke uit. Toen God Jorwert verliet, ontstond daar een gat in de gemeenschap. Wij wensen hem veel succes, en we hopen dat hij het gat dat daar met dat vertrek is ontstaan, zal kunnen vullen. Het zal hem vast niet lukken, maar wat is een leven zonder uitdaging. Maar voor Waadhoeke is het jammer dat ie gaat. Maar naar de vergadering nu: we begonnen met de benoeming van de kinderburgemeester. Onze burgemeester doet dat erg leuk. Ze zette het meisje dat de nieuwe kinderburgemeester wordt op een aardige manier in het zonnetje. De opvolgster wordt Britt Sytsma ...
Verder Lezen
/

Recent

SAM-raadslid Hanna van der Werff praat jullie in de nieuwsbrief van november en december bij over het wel en wee in de fractie en gemeenteraad. KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF VAN NOVEMBER EN DECEMBER 2020 TE OPENEN! ...
Verder Lezen
SAM Waadhoeke wenst iedereen fijne feestdagen. De onderstaande kerstgroet is geschreven door Annet Neudorfer. Ik wens je dromen die vreugde geven En doelen om na te streven Een oog dat kleine dingen ziet Zodat je van het leven geniet.   Fijne kerstdagen ...
Verder Lezen
SAM-raadslid Tjeerd Cuperus sprak donderdagavond de raad toe over de liquiditeit van de gemeenschappelijke regelingen in West-Fryslân. 'Zet kwetsbare burgers in Waadhoeke niet aan de kant. Geef iedereen een kans op een zinvolle toekomst. Iedereen in Waadhoeke moet mee kunnen doen', luidt zijn boodschap. Lees zijn bijdrage hieronder. Toen ik de stukken van dit onderwerp las moest ik terugdenken aan een raadsvergadering van de raad van Menameradiel in 2016 of 2017. Ook toen werd Empatec  besproken en uit de cijfers ...
Verder Lezen
In de krant van woensdag 2 december stelde 'onze' Annet Neudorfer zichzelf voor in de rubriek 'Met Raad en Daad'. Mijn naam is Annet Neudorfer, 64 jaar en ik woon in Oude Bildtzijl. Ik ben ontvoerd door de liefde uit Utrecht en heb nog geen dag spijt gehad om hier te wonen. Ik heb vier zonen en woon nu al weer 34 jaar op de Oude Bildtdijk. Je kijkt uit over de velden die per jaar wisselen van aardappels tot ...
Verder Lezen
Het college wees de raad (en dus ook de SAM-fractie) er afgelopen tijd meermaals op eigen drinkflessen mee te nemen, om het gebruik van plastic flesjes te verminderen. Hier geven we gehoor aan door voortaan onze eigen drinkflessen mee te nemen! Goed voor het milieu en het tegengaan van onnodig gebruik van plastic.  ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Agenda

Vergaderingen, Fractie, Raad, Acties

december

januari 2021

februari
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kernteam Omgeving

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Gemeenteraad Waadhoeke

29
30
31
1
2
3
4
5
6
7