d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.

Sam Waadhoeke

Laatste Nieuws

Breaking News

Annet Neudorfer volgt Wim Hokken op in fractie SAM

Annet Neudorfer is de opvolgster van Wim Hokken als raadslid namens SAM Waadhoeke. Annet Neudorfer is 64 jaar en woont in Oude Bildtzijl. In het dagelijks leven werkt ze als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie in de gemeente Waadhoeke. Daarnaast begeleidt ze als verpleegkundige mensen met een hersenletsel. Annet Neudorfer heeft politieke ervaring als raadslid, namens het PvdA, in de toenmalige raad van de gemeente Het Bildt van 2010 tot 2014. Ze is trots en gemotiveerd om bij het team van SAM Waadhoeke te mogen aansluiten en de belangen van de inwoners van Waadhoeke te mogen vertegenwoordigen. LEES OOK: De nieuwsbrief van september, inclusief afscheidswoord van Wim.  ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Ander Nieuws

Actueel en recent

Actueel

De laatste nieuwsbrief opgetekend door Wim Hokken. Ons zeer gewaardeerd fractielid verlaat de gemeenteraad. Daarom de laatste nieuwsbrief van Wim. Lees de nieuwsbrief hier!  ...
Verder Lezen
/
Annet Neudorfer is de opvolgster van Wim Hokken als raadslid namens SAM Waadhoeke. Annet Neudorfer is 64 jaar en woont in Oude Bildtzijl. In het dagelijks leven werkt ze als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie in de gemeente Waadhoeke. Daarnaast begeleidt ze als verpleegkundige mensen met een hersenletsel. Annet Neudorfer heeft politieke ervaring als raadslid, namens het PvdA, in de toenmalige raad van de gemeente Het Bildt van 2010 tot 2014. Ze is trots en gemotiveerd om bij het team van SAM Waadhoeke te mogen aansluiten en de belangen van de inwoners van Waadhoeke te mogen vertegenwoordigen. LEES OOK: De nieuwsbrief van september, inclusief afscheidswoord van Wim.  ...
Verder Lezen
/
It waad. Ik ben geboren en getogen in een klein dorp vlakbij de Waddenzee. Mijn jeugd kenmerkt zich door de rechte lijnen voor de dijk en de eigenwijze zee aan de achterkant. De dijk waar ik in mijn jeugd van af rolde en daarna de blik van mijn moeder ontmoette omdat ik toch door de schapenstront was gerold. Met je klompjes de dijk afrennen en niet op tijd kunnen remmen. Maar later ook de plek waar ik mijn liefdeverdriet weg liet waaien en later mijn hoofd leeg rende na drukke dagen werken. Ik heb een sterke verbinding met het wad, en las deze agenda dan ook met deze blik door. Een agenda om zorg te dragen voor een gebied wat onder druk staat. Een gebied waar men verschillende belangen heeft. Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat het onder druk staat. Het gebied kenmerkt zich door tegengestelde belangen. Vanaf ...
Verder Lezen
/
In de raadsvergadering van 3 september 2020 stond het volgende agendapunt ter stemming Dekking vGRP en basisheffing In de kadernota is toegezegd dat voor begrotingsbehandeling een voorstel zal worden gedaan voor het invoeren van een basisheffing, waarmee tevens het buitengebied wordt betrokken bij de rioolheffing. Middels bijgaand advies wordt invulling gegeven aan deze toezeggingen. Tevens wordt een voorstel gedaan voor dekking van het vGRP Wim Hokken vertegenwoordigde namens SAM de fractie en kwam met het volgende betoog wat door een groot deel van de raad instemmend werd overgenomen. Ook wethouder de Pee heeft de motivatie van Wim Hokken van harte gesteund. Voorzitter. In deze raad is er de afspraak om als we een voorstel steunen hier niet het woord te voeren, De SAM fractie steunt het voorstel. Daarover geen onduidelijkheid. Maar wij willen hier wel uitleggen hoe wij tot dat besluit zijn gekomen. Dat doen we omdat wij merken dat ...
Verder Lezen
/
Museum Martenain Franeker wil toegankelijker worden voor slechtzienden. Het plan voor de aaitoer is ingediend voor de Raak! stimuleringsprijs, voor musea die verbetering doorvoeren voor slechtzienden. SAM ondersteunt dit initiatief.  Museum Martena zit bij de laatste drie en kan de stimuleringsprijs winnen. Wie de meeste publieksstemmen krijgt wint. Stemmen kan nog tot 7 oktober. Stemmen kan via www.raakstimuleringsprijs.nl. Over de aaitoer De Aaitour is een rondgang op eigen gelegenheid, of met een persoonlijke gids, door het museum met een audiotour bij 30 objecten. In de audiotour worden beeldbeschrijvingen gecombineerd met achtergrondinformatie en anekdotes. De beeldbeschrijvingen zijn noodzakelijk voor blinden en slechtzienden, zodat ‘er meer gebeurt in je hoofd’. Maar met alleen beeldbeschrijvingen ben je er niet. De combinatie met leuke informatie maakt dit een uniek en nieuw concept. Daarnaast mag je bij alle 30 onderdelen een object voelen. Dit kan variëren van het volledige gereconstrueerde kostuum van Saepck van Vervou ...
Verder Lezen
/
De laatste raad voor het zomerreces. Nu de raad geweest is, weten we ook dat de raad van Waadhoeke nooit meer dezelfde zal zijn. Hendrik Terpstra (VVD) vertrekt naar Jorwert deelde hij na de raadsvergadering per mail aan ons mee en dan verhuis je formeel naar Leeuwarden en moet je de raad van Waadhoeke uit. Toen God Jorwert verliet, ontstond daar een gat in de gemeenschap. Wij wensen hem veel succes, en we hopen dat hij het gat dat daar met dat vertrek is ontstaan, zal kunnen vullen. Het zal hem vast niet lukken, maar wat is een leven zonder uitdaging. Maar voor Waadhoeke is het jammer dat ie gaat. Maar naar de vergadering nu: we begonnen met de benoeming van de kinderburgemeester. Onze burgemeester doet dat erg leuk. Ze zette het meisje dat de nieuwe kinderburgemeester wordt op een aardige manier in het zonnetje. De opvolgster wordt Britt Sytsma ...
Verder Lezen
/
Vrijdagochtend werd ik wakker met een rot gevoel. Ik heb er maar een blog van gemaakt over het voorstel biodiversiteit. Dan ben je het maar kwijt. En toch, je wilt ook dat onze leden en andere belangstellenden een verslagje krijgen van wat er in onze raad speelt. U kunt overigens ook het beeldverslag van de vergadering bekijken. Gister was het misschien het aankijken waard. Dat moet u zelf maar weten. Misschien dat u op beeld iets van de spanning ziet die wij donderdagavond voelden bij de behandeling van het voorstel biodiversiteit. Het was onze eerste, fysieke raadsvergadering sinds de uitbraak van het coronavirus. De raadszaal was over de kop gegaan. Iedereen op afstand van elkaar, pijlen op de grond, toilet begeleiding als je moest. En toch blij dat we elkaar weer echt zagen. Het knalde meteen. Waadhoeke ontwaakt. Het werd tijd. De eerste twee jaar waren we bezig met harmoniseren, ...
Verder Lezen
/
Eindelijk. Het zou wel eens de laatste digitale raadsvergadering kunnen zijn. Daar zijn we blij om. Donderdag 28 mei vergaderden we nog een keer digitaal met behulp van zoom. Een niet onomstreden programma, maar bij ons werkte het fantastisch. Ondanks dat het goed werkte, was het geen pretje. Collega Bart van Wijk werd een keer de vergadering uitgegooid net als 2 collega’s van andere fracties en alle drie moesten zich weer moeizaam een plek op het vergaderscherm heroveren. Zo gaat dat in de digitale wereld. SAM was niet compleet. Collega Tjeerd Cuperus (SAM) moest helaas vanwege ziekte ontbreken. Verder ontbrak Hendrik Terpstra (VVD) vanwege een vreugdevolle gebeurtenis, want dat is de geboorte van een nieuwe wereldburger altijd. Van deze plek af: van harte. Maar toen de burgemeester vastgesteld had dat we behoudens de beide afgemelde collega’s echt aanwezig waren door iedereen luid en duidelijk present te laten zeggen, begon de ...
Verder Lezen
/
Korte impressie van de gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 Opnieuw verzamelden zich de hoofden van de raadsleden van Waadhoeke zich op een scherm om besluiten te nemen. Het heeft iets surrealistisch. Vierkantjes die een vierkant vullen met in elk vak een opgesloten hoofd. Een raad die begon met het vaststellen van de agenda. Op de agenda stond het onderwerp Kleasterwei Tzummarum. Voor de mensen die dit niets zegt: er wordt al meer dan een decennium strijd geleverd tussen buren. De gemeente is daarin partij geworden door conflicten over het (handhaven van het ) bestemmingsplan en eigendom. Het college had ons gevraagd het onderwerp van de agenda te halen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling betrof het feit dat er nader onderzoek wordt ingesteld door de provincie naar deze zaak. Heeft de gemeente wel terecht vergunningen afgegeven?, althans dat is een van de onderzoeksvragen. Met onafhankelijk onderzoek waren wij als SAM ...
Verder Lezen
/
Raad 16 april 2020 Op 16 april vergaderde de raad voor de eerste keer digitaal. Het was wennen. Niet altijd was bij iedereen de verbinding optimaal. En dat was jammer. En dat gold natuurlijk ook voor zo’n eerste keer vergaderen zonder echt zicht op elkaar. Je praat in de leegte tegen een scherm. Maar we hebben intussen geleerd. Volgende keer zal het beter gaan. Ik pak de belangrijkste punten uit de agenda: Het ambitiedocument Omgevingswet Door een raadswerkgroep is dit document opgesteld. In dit document hebben wij vastgelegd hoe we als raad tegen de omgevingswet aankijken. We willen dat de uitgangspunten van nabij besturen, de dienstverleningsvisie sturend zijn voor de insteek naar de wet toe. Behalve dat, we zijn van mening dat de gemeente toe moet kunnen groeien naar een nieuwe pro actieve rol waarin initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund. Dat vraagt zowel binnen de politieke als ambtelijke organisatie ...
Verder Lezen
/

Recent

De laatste raad voor het zomerreces. Nu de raad geweest is, weten we ook dat de raad van Waadhoeke nooit meer dezelfde zal zijn. Hendrik Terpstra (VVD) vertrekt naar Jorwert deelde hij na de raadsvergadering per mail aan ons mee en dan verhuis je formeel naar Leeuwarden en moet je de raad van Waadhoeke uit. Toen God Jorwert verliet, ontstond daar een gat in de gemeenschap. Wij wensen hem veel succes, en we hopen dat hij het gat dat daar ...
Verder Lezen
Vrijdagochtend werd ik wakker met een rot gevoel. Ik heb er maar een blog van gemaakt over het voorstel biodiversiteit. Dan ben je het maar kwijt. En toch, je wilt ook dat onze leden en andere belangstellenden een verslagje krijgen van wat er in onze raad speelt. U kunt overigens ook het beeldverslag van de vergadering bekijken. Gister was het misschien het aankijken waard. Dat moet u zelf maar weten. Misschien dat u op beeld iets van de spanning ziet ...
Verder Lezen
Gemeenteraad 23 januari 2020 De gemeenteraad was niet heel spannend. Uiteraard stond de nota toerisme op de agenda. Na de behandeling in de kernsessie wisten we dat de nota met applaus zou worden ontvangen. En toch ontspon zich nog - ook vooraf aan de raadsbehandeling in de sociale media - een discussie over de financiering van de nota toerisme. Het CDA bijvoorbeeld noemde toerisme misschien wel de kurk waar de economie van Waadhoeke opdrijft. Bij het voorstel was ook een ...
Verder Lezen
Raadsvergadering 12 december 2019 Er was weer een grote agenda de 12e. Maar aan de punten kon je zien dat het vooral harmoniseren was. Het waren geen belangrijke punten. Een nieuwe verordening onderwijshuisvesting. En zo hadden we nog wat van die harmonisatie punten. Maar we begonnen feestelijk. Vorige vergadering namen afscheid van twee van onze leden, deze vergadering begroetten we Arjen Hartman (CDA) en Tjeerd Cuperus (SAM) als nieuwe leden. Maar ondanks de beperkte agenda vroeg de vergadering de nodige ...
Verder Lezen
Een impressie van de raad van 31 oktober 2019 met vooral de begroting, parkeren in Franeker, een rotte kies in Okkingahiem en nog veel meer, maar over dat meer maar weinig. De begroting is tenslotte het belangrijkste document in de gemeente. Het was mooi weer donderdag. En dat was aan de stemming in de raad te merken. Een mooie begroting, goed gedaan, degelijk beleid, dat waren de kwalificaties vanuit de raad. In sommige Friese gemeentehuizen gaat het er dezer dagen ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Agenda

Vergaderingen, Fractie, Raad, Acties

september

oktober 2020

november
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kernteam Omgeving

21

Kernteam Omgeving

22

Gemeenteraad 22 oktober

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1