d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.

Sam Waadhoeke

Laatste Nieuws

Breaking News

SAM Waadhoeke kiest lijsttrekker! 

Dinsdagavond 2 november is tijdens onze SAM Waadhoeke ledenvergadering onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Het SAM bestuur presenteert hierbij vol trots de eerste veertien kandidaten van de lijst. Aangevoerd door Hanna van der Werff als onze lijsttrekker. Hanna: “Ik voel mij vereerd dat ik door onze leden tot lijsttrekker van onze mooie partij ben gekozen. Ik heb er ontzettend veel zin in om, samen met deze geweldige groep enthousiaste SAM kandidaat-raadsleden, met u in gesprek te gaan en onze boodschap en ideeën met u te mogen delen.” Hanna van der Werff Sjoerd Simon Kuipers Haije Stellingwerf René de Vries Tjeerd Cuperus Rense Rotsma Anne-Mieke van Helden Bart van Wijk Annet Neudorfer Laas Douma Henk Bosma Dukkie van der Ploeg Marian Douma Simen Hofman ...
Verder Lezen

Update: SAM-motie over extra impuls woningmarkt unaniem aangenomen

(Update donderdag 8 juli - 22.50 uur) De motie over een extra impuls op de woningmarkt in Waadhoeke is unaniem gesteund tijdens het debat over de Kadernota! De motie over de woningmarkt is hier te lezen. De motie over het laten afhandelen van de toeslagenaffaire door de gemeente is helaas verworpen.  SAM Waadhoeke brengt twee moties in bij de Kadernota. In de Kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. Deze Kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2022. Het meerjarenperspectief lijkt ongunstig. Voor 2022 is een taakstelling opgenomen om tot een sluitende begroting te komen en om ambities waar te kunnen maken.  Ondanks dat SAM Waadhoeke zich kan vinden in het meerjarenperspectief zien we toch een aantal ontwikkelingen die extra aandacht nodig hebben. Wij willen een tweetal moties indienen te weten: Motie extra impuls Woningmarkt De  krapte op de woningmarkt heeft desastreuse gevolgen voor met namen jongeren. Koopwoningen zijn onbetaalbaar en ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Ander Nieuws

Actueel en recent

Actueel

Dinsdagavond 2 november is tijdens onze SAM Waadhoeke ledenvergadering onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Het SAM bestuur presenteert hierbij vol trots de eerste veertien kandidaten van de lijst. Aangevoerd door Hanna van der Werff als onze lijsttrekker. Hanna: “Ik voel mij vereerd dat ik door onze leden tot lijsttrekker van onze mooie partij ben gekozen. Ik heb er ontzettend veel zin in om, samen met deze geweldige groep enthousiaste SAM kandidaat-raadsleden, met u in gesprek te gaan en onze boodschap en ideeën met u te mogen delen.” Hanna van der Werff Sjoerd Simon Kuipers Haije Stellingwerf René de Vries Tjeerd Cuperus Rense Rotsma Anne-Mieke van Helden Bart van Wijk Annet Neudorfer Laas Douma Henk Bosma Dukkie van der Ploeg Marian Douma Simen Hofman ...
Verder Lezen
/
Hanna van der Werff klom in de pen voor een kersverse nieuwsbrief. Onder andere de raadsvergaderingen van 2 en 23 september. Ook het energielandschap in Sexbierum en het 'Projectplan biodiversiteit agrarisch collectief Waadrane' komen aan bod in de nieuwsbrief. LEES DE NIEUWSBRIEF HIER! ...
Verder Lezen
/
(Update donderdag 8 juli - 22.50 uur) De motie over een extra impuls op de woningmarkt in Waadhoeke is unaniem gesteund tijdens het debat over de Kadernota! De motie over de woningmarkt is hier te lezen. De motie over het laten afhandelen van de toeslagenaffaire door de gemeente is helaas verworpen.  SAM Waadhoeke brengt twee moties in bij de Kadernota. In de Kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. Deze Kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2022. Het meerjarenperspectief lijkt ongunstig. Voor 2022 is een taakstelling opgenomen om tot een sluitende begroting te komen en om ambities waar te kunnen maken.  Ondanks dat SAM Waadhoeke zich kan vinden in het meerjarenperspectief zien we toch een aantal ontwikkelingen die extra aandacht nodig hebben. Wij willen een tweetal moties indienen te weten: Motie extra impuls Woningmarkt De  krapte op de woningmarkt heeft desastreuse gevolgen voor met namen jongeren. Koopwoningen zijn onbetaalbaar en ...
Verder Lezen
/
Miljoenen mensen zijn aan het migreren, omdat ze op de vlucht zijn en een veilige plek zoeken. Zo ook de asielzoekers die in Nederland arriveren. Degene die, om wat voor reden, geen verblijfsvergunning krijgen, de uitgeprocedeerde, gaan zwerven of verdwijnen in de illegaliteit. Ook deze mensen hebben recht op de basis voorzieningen die geregeld staan in de Nederlandse wet. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn of haar hoofd , voedsel en kleding. Soms heeft een uitgeprocedeerde het geluk om tijdelijk bij een particulier opvang te krijgen. Maar je neemt niet alleen de persoon in je huis, maar ook de trauma's en psychische problemen. Vandaar dat het goed is om dit centraal te regelen via de bed-bad-broodregeling. Daar is professionele hulp, bijvoorbeeld van VluchtelingenWerk en het Rode Kruis. Er zijn meerdere gemeentes die dit opgepakt hebben en onze gemeente Waadhoeke heeft nu de gelegenheid om hier bij aan te ...
Verder Lezen
/
SAM is blij om te lezen dat eindelijk duidelijk wordt hoe onze andere culturele instellingen en verenigingen financieel worden ondersteunt. Immers was eind 2020 al bekend dat er een pot was voor deze groep. Toch had raadslid Annet Neudorfer nog verschillende vragen aan de wethouder over dit ondersteuningspakket. De antwoorden van de wethouder vind je onderaan in dit artikel.  Onze eerste vraag aan de wethouder: Waarom heeft het zo lang geduurd voor dit voorstel er was. Er is bewust door onze cultuur minister eind 2020 al overgegaan tot verdeling en uitbetaling van de cultuur coronapot en we zijn nu juni 2021. Het is toch niet zo dat we deze situatie niet zagen aankomen? Graag uw reactie… OVERLEVEN – SAM ziet dat een heel groot bedrag is uitgegeven/gereserveerd voor de Koornbeurs. Wij als SAM hebben hier in onze raad twee keer mee ingestemd. Terecht ook want instellingen die in de problemen ...
Verder Lezen
/
Annet Neudorfer had vragen aan wethouder Jan Dijkstra over De Koornbeurs. Lees hier haar bijdrage plus de vragen (en antwoorden van de wethouder). Je zou er grijze haren van krijgen. Binnen een bestek van nog geen jaar vraagt De Koornbeurs opnieuw een grote bijdrage aan om de tekorten van het afgelopen seizoen te dichten. Als SAM Waadhoeke snappen we dat corona enorme impact heeft. Ook op de activiteiten van De Koornbeurs en haar begroting. We zien ook een aantal mooie initiatieven die ingezet zijn door De Koornbeurs, maar we moeten ook kritisch blijven kijken naar wat er aan ons als raad gevraagd wordt. Al is het maar voor onze inwoners en alle overige culturele  instellingen die het ook zo vreselijk moeilijk hebben. Als gemeente hebben wij een Corona pot  ontvangen van 512 duizend euro. Voor alle activiteiten. Uit deze pot vraagt De Koornbeurs nu opnieuw een bedrag van 91 duizend ...
Verder Lezen
/
In de raadsvergadering van donderdag 20 mei kwam de bodemvisie aan het licht. Hanna van der Werff voerde het woord op dit onderwerp en kreeg hierbij ondersteuning van Govert Geldof, Johan Harms en andere steunfractieleden. Hier zit ik dan in de raadszaal met een betoog over de grond onder onze voeten. In mijn werk hoor ik wel eens dat mensen zeggen: de grond onder mijn voeten vandaan. Het moment waarop je het idee hebt je gehele fundament en menszijn kwijt te raken. Het is een mooie zin die letterlijk en figuurlijk waar is. Want die prachtige klei hier in Waadhoeke is ons fundament. We moeten er niet over nadenken dat dit ooit wegvalt. In deze visie starten wij op een gelijk punt. Iedereen hier in deze gemeente heeft belang bij goed verzorgde grond die ons voedt en ons gezond houdt. De boer voor zijn liefde voor het land en het ...
Verder Lezen
/
WAADHOEKE - Twee beeldbepalende bomen in Bitgummole worden gekapt, terwijl er veel verzoeken komen van inwoners om bomen en andere groene landschapselementen te behouden in de gemeente Waadhoeke. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geen kapvergunning opgenomen. Hiermee kunnen waardevolle bomen en beeldbepalende elementen in de openbare ruimte verdwijnen omdat hier geen beleid voor is vastgesteld. Normaal gesproken zou dit onderdeel van de aanstaande omgevingsvergunning zijn maar omdat de uitvoering hiervan vertraagd is willen we nu alvast de bescherming van waardevolle elementen in de openbare ruimte waarborgen. Daarom dient SAM Waadhoeke samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen een motie in om het college te vragen een kapvergunningsstelsel in te voeren voor beeldbepalende bomen en landschapselementen. In de motie vragen we ook een inventarisatie te laten doen naar historische/monumentale/beeldbepalende/karakteristieke bomen en houtopstanden in de gemeente Waadhoeke. Dit moet samen met de inwoners gebeuren ...
Verder Lezen
/
De fractieleden van SAM Waadhoeke hebben in het voorjaar van 2021 absoluut niet stilgezeten. Verschillende onderwerpen zijn in de kernteams, publieksessies en raadsvergaderingen besproken. Raadslid Hanna van der Werff heeft het opgetekend in een zeven pagina's tellende nieuwsbrief. Grote onderwerpen komen voorbij in de nieuwsbrief, zoals Empatec, onze breed gesteunde isolatiemotie, het veelbesproken energielandschap in Sexbierum en de recreatieve voorzieningen in Zwarte Haan. Klik hier om de nieuwsbrief van maart en april 2021 te lezen. SAMen bereiken we meer dan ieder voor zich. Word lid van dé progressieve partij in Waadhoeke en maak de gemeente een stukje progressiever! Klik hier om je aan te melden als lid.  ...
Verder Lezen
/
De voorwaarden voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten zijn versoepeld door de gemeente Waadhoeke. SAM is blij dat hiermee niet alleen erkenning komt voor de ondernemers, maar ook voor de inwoners. "Inwoners van Waadhoeke die door corona en/of de corona-maatregelen meer dan dertig procent inkomstenverlies hebben, kunnen nu een tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf", laat de gemeente Waadhoeke weten in een persbericht. Lees het complete persbericht over de versoepelde voorwaarden van de TONK-regeling op de website van de gemeente Waadhoeke.  ...
Verder Lezen
/

Recent

Geen berichten gevonden.

Sam Waadhoeke

Agenda

Vergaderingen, Fractie, Raad, Acties

januari 2022

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6