d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.

Sam Waadhoeke

Laatste Nieuws

Breaking News

Motie aangenomen: besparen door te isoleren

Vanuit Europa is geld beschikbaar gesteld voor verduurzaming, waarbij het isoleren van woningen een optie is. SAM vindt dat dit geld ook voor isoleren gebruikt moet worden. Bij de raadsvergadering van donderdag 4 maart is een motie van SAM, samen de VVD, aangenomen waarin we het College vragen bij het kabinet aan te dringen in het EU-herstelplan Recovery and Resilience Facility een ambitieus isolatieprogramma voor woningen op te nemen. Hierdoor kan met de middelen uit het herstelplan een slag gemaakt worden in woningisolatie. Lees hieronder de bijdrage van Hanna van der Werff met bijbehorende motie.  In de discussie over duurzaamheid en energie, wordt er vaak gesproken over een andere wijze van energie opwekken, middels wind, zon en inmiddels weer kernenergie. Het is een flinke discussie, waar we ook lastige keuzes in moeten maken in de toekomst. Als je het over energie en besparen hebt dan heb je het over de ...
Verder Lezen

Lees hier de nieuwsbrief van januari

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe nieuwsbrief. Hanna klom weer in de pen en beschrijft vanuit de ogen van de fractie de eerste maand van 2021. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen! ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Ander Nieuws

Actueel en recent

Actueel

De SAM fractie is blij dat er nu zoveel vraag is naar nieuwe bedrijfskavels is dat de Kei2 nu ontwikkeld kan worden. Wel vinden we dat dit bedrijventerrein wat de dan de rand vormt van Franeker vormt, op een juiste manier landschappelijk ingepast moet worden in het landschap. Dat verdient deze mooie stad! We zijn natuurlijk blij met meer bedrijvigheid omdat we het lokale ondernemerschap graag willen ondersteunen. En dit levert ook meer werkgelegenheid in onze gemeente. SAM is ook blij met de eerste contouren Economie regio Noardwest Fryslân wat afgelopen dinsdagavond is gepresenteerd. Om juist aan te kunnen sluiten bij regionale en landelijke en globale economische ontwikkelingen moet je als gemeenten samenwerken. Je kan het niet alleen! SAM is blij met deze samenwerking met Harlingen. Maar wijst er ook op dat we goed moeten samenwerken met de 4 grote gemeentelijke partners in Fryslân. Om ons zo goed mogelijk op het landelijke en ...
Verder Lezen
/
Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe nieuwsbrief. Hanna klom weer in de pen en beschrijft vanuit de ogen van de fractie de eerste maand van 2021. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen! ...
Verder Lezen
/
SAM staat volledig achter het initiatief van de dorpsmolen in Tzum. De gemeente kan wel een grotere rol spelen in het ondersteunen van dit soort initiatieven, vinden wij. Hanna van der Werff sprak daarover in de raadsvergadering van donderdag 28 januari. Ook stelde Hanna vragen over de ruilverkaveling rondom Harlingen en Franeker.  Vanavond voor de vergadering liet ik de hond uit. Ik loop dan langs vijf molens die zachtjes ruisend staan in het vrije, vlakke landschap. De molens vertellen mij hoe de wind staat en dat ik bijna thuis ben. Ik heb geen last van deze molens. Er is één aspect van deze molens wat mij stoort. Hoewel het voor vele omwonenden een ingreep in hun landschap is geweest en zij daar mogelijk ook hinder van ondervinden, gaan de baten van deze molens niet naar de mienskip maar naar een kleine groep eigenaren. Zo ver wij weten zijn dat nog ...
Verder Lezen
/
SAM gaat voor een goede toekomst van sociale werkvoorziening in Waadhoeke. Dat zegt Tjeerd Cuperus in zijn bijdrage over de jaarrekening van Empatec. Om verschillende redenen is de jaarrekening heel laat bij de raad aangeboden. In de toekomst hopen wij als SAM dat dit eerder bij de gemeenteraad aangeboden wordt. Zodat de raad zijn belangrijke controlerend taak naar behoren kan uitvoeren. Directeur Harry de Wit komt in de jaarrekening naar een verwijzing waartoe Empatec is ontstaan; ‘Wij, als Empatec, kijken naar de waarde van mensen. En laten hen inzien waar hun krachten liggen en niet hun beperkingen!’ Met al de drukte om onze sociale werkvoorziening willen wij hiermee beginnen. Hier draait het om! Naar onze mening doet de Sociale werkvoorziening dit ook. Meer dan vijftig procent van de medewerkers van de sociale werkplaats werkt bij een regulier bedrijf. Dit geeft hen een groot gevoel van eigenwaarde. Ze doen mee! Hier ...
Verder Lezen
/
SAM-raadslid Hanna van der Werff praat jullie in de nieuwsbrief van november en december bij over het wel en wee in de fractie en gemeenteraad. KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF VAN NOVEMBER EN DECEMBER 2020 TE OPENEN! ...
Verder Lezen
/
SAM Waadhoeke wenst iedereen fijne feestdagen. De onderstaande kerstgroet is geschreven door Annet Neudorfer. Ik wens je dromen die vreugde geven En doelen om na te streven Een oog dat kleine dingen ziet Zodat je van het leven geniet.   Fijne kerstdagen ...
Verder Lezen
/
SAM-raadslid Tjeerd Cuperus sprak donderdagavond de raad toe over de liquiditeit van de gemeenschappelijke regelingen in West-Fryslân. 'Zet kwetsbare burgers in Waadhoeke niet aan de kant. Geef iedereen een kans op een zinvolle toekomst. Iedereen in Waadhoeke moet mee kunnen doen', luidt zijn boodschap. Lees zijn bijdrage hieronder. Toen ik de stukken van dit onderwerp las moest ik terugdenken aan een raadsvergadering van de raad van Menameradiel in 2016 of 2017. Ook toen werd Empatec  besproken en uit de cijfers kwam naar voren dat de gemeenschappelijke regeling het lastig had. Toen ik vragen stelde over de constructie dat de NV dit verschil aanpaste werd hier nogal lacherig over gedaan. We hoefden niet als gemeente extra bij te dragen. De bijdrage per deelnemende burger hoefde zeker niet omhoog. We losten dit altijd op door de NV dit sluitend te laten maken. Deze raad heeft wel in 2018 geconstateerd dat er een ...
Verder Lezen
/
In de krant van woensdag 2 december stelde 'onze' Annet Neudorfer zichzelf voor in de rubriek 'Met Raad en Daad'. Mijn naam is Annet Neudorfer, 64 jaar en ik woon in Oude Bildtzijl. Ik ben ontvoerd door de liefde uit Utrecht en heb nog geen dag spijt gehad om hier te wonen. Ik heb vier zonen en woon nu al weer 34 jaar op de Oude Bildtdijk. Je kijkt uit over de velden die per jaar wisselen van aardappels tot suikerbieten. Ik heb voordat ik naar Friesland kwam veel natuurreizen gemaakt en hou ervan om dan contact te hebben met allemaal verschillende mensen, maakt niet uit waar je vandaar komt. Het reizen is een verrijking in je leven en laat je zien hoe rijk wij in Nederland zijn. En dit is niet alleen financieel maar ook op het gebied van gezondheid en zorg. Ik ben verpleegkundige, heb jaren in de ...
Verder Lezen
/
Het college wees de raad (en dus ook de SAM-fractie) er afgelopen tijd meermaals op eigen drinkflessen mee te nemen, om het gebruik van plastic flesjes te verminderen. Hier geven we gehoor aan door voortaan onze eigen drinkflessen mee te nemen! Goed voor het milieu en het tegengaan van onnodig gebruik van plastic.  ...
Verder Lezen
/
FRANEKER – De fractie van SAM vindt het een gemeentelijke taak om zwemvoorzieningen te bieden aan de inwoners van Waadhoeke. Dat hebben we aangegeven in het kernteam over dat onderwerp. Wij vinden dat het aanbieden van zwemwater goed aansluit bij het vastgestelde sportbeleid. Daarin staat onder andere dat sportvoorzieningen betaalbaar, toekomstbestendig en bereikbaar moeten zijn. Ook moeten de gesubsidieerde zwembaden, als het aan de fractie van SAM ligt, de volgende activiteiten realiseren in Waadhoeke: leszwemmen, schoolzwemmen, zwemsport, banenzwemmen, doelgroepzwemmen, pretzwemmen en natte gymles. Binnen acht kilometer van elke bewoner moet aanbod in zwemactiviteiten zijn. Dit hoeft voor ons niet per se binnen de gemeentegrenzen te liggen, maar dit willen we nog voorleggen in een enquête. Duurzaamheid Wij zien een duurzame zwemvoorziening als een voorbeeldproject voor de gemeente. We kunnen de inwoners laten zien hoe Waadhoeke in staat is energieneutraal én met duurzame bouwmaterialen te bouwen. Dit valt waarschijnlijk alleen te ...
Verder Lezen
/

Recent

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe nieuwsbrief. Hanna klom weer in de pen en beschrijft vanuit de ogen van de fractie de eerste maand van 2021. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen! ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Agenda

Vergaderingen, Fractie, Raad, Acties

februari

maart 2021

april
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4