d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.

Sam Waadhoeke

Laatste Nieuws

Breaking News

Motie voorstel kapbeleid beeldbepalende en historische bomen in gemeente Waadhoeke

WAADHOEKE - Twee beeldbepalende bomen in Bitgummole worden gekapt, terwijl er veel verzoeken komen van inwoners om bomen en andere groene landschapselementen te behouden in de gemeente Waadhoeke. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geen kapvergunning opgenomen. Hiermee kunnen waardevolle bomen en beeldbepalende elementen in de openbare ruimte verdwijnen omdat hier geen beleid voor is vastgesteld. Normaal gesproken zou dit onderdeel van de aanstaande omgevingsvergunning zijn maar omdat de uitvoering hiervan vertraagd is willen we nu alvast de bescherming van waardevolle elementen in de openbare ruimte waarborgen. Daarom dient SAM Waadhoeke samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen een motie in om het college te vragen een kapvergunningsstelsel in te voeren voor beeldbepalende bomen en landschapselementen. In de motie vragen we ook een inventarisatie te laten doen naar historische/monumentale/beeldbepalende/karakteristieke bomen en houtopstanden in de gemeente Waadhoeke. Dit moet samen met de inwoners gebeuren ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Ander Nieuws

Actueel en recent

Actueel

SAM is blij om te lezen dat eindelijk duidelijk wordt hoe onze andere culturele instellingen en verenigingen financieel worden ondersteunt. Immers was eind 2020 al bekend dat er een pot was voor deze groep. Toch had raadslid Annet Neudorfer nog verschillende vragen aan de wethouder over dit ondersteuningspakket. De antwoorden van de wethouder vind je onderaan in dit artikel.  Onze eerste vraag aan de wethouder: Waarom heeft het zo lang geduurd voor dit voorstel er was. Er is bewust door onze cultuur minister eind 2020 al overgegaan tot verdeling en uitbetaling van de cultuur coronapot en we zijn nu juni 2021. Het is toch niet zo dat we deze situatie niet zagen aankomen? Graag uw reactie… OVERLEVEN – SAM ziet dat een heel groot bedrag is uitgegeven/gereserveerd voor de Koornbeurs. Wij als SAM hebben hier in onze raad twee keer mee ingestemd. Terecht ook want instellingen die in de problemen ...
Verder Lezen
/
Annet Neudorfer had vragen aan wethouder Jan Dijkstra over De Koornbeurs. Lees hier haar bijdrage plus de vragen (en antwoorden van de wethouder). Je zou er grijze haren van krijgen. Binnen een bestek van nog geen jaar vraagt De Koornbeurs opnieuw een grote bijdrage aan om de tekorten van het afgelopen seizoen te dichten. Als SAM Waadhoeke snappen we dat corona enorme impact heeft. Ook op de activiteiten van De Koornbeurs en haar begroting. We zien ook een aantal mooie initiatieven die ingezet zijn door De Koornbeurs, maar we moeten ook kritisch blijven kijken naar wat er aan ons als raad gevraagd wordt. Al is het maar voor onze inwoners en alle overige culturele  instellingen die het ook zo vreselijk moeilijk hebben. Als gemeente hebben wij een Corona pot  ontvangen van 512 duizend euro. Voor alle activiteiten. Uit deze pot vraagt De Koornbeurs nu opnieuw een bedrag van 91 duizend ...
Verder Lezen
/
In de raadsvergadering van donderdag 20 mei kwam de bodemvisie aan het licht. Hanna van der Werff voerde het woord op dit onderwerp en kreeg hierbij ondersteuning van Govert Geldof, Johan Harms en andere steunfractieleden. Hier zit ik dan in de raadszaal met een betoog over de grond onder onze voeten. In mijn werk hoor ik wel eens dat mensen zeggen: de grond onder mijn voeten vandaan. Het moment waarop je het idee hebt je gehele fundament en menszijn kwijt te raken. Het is een mooie zin die letterlijk en figuurlijk waar is. Want die prachtige klei hier in Waadhoeke is ons fundament. We moeten er niet over nadenken dat dit ooit wegvalt. In deze visie starten wij op een gelijk punt. Iedereen hier in deze gemeente heeft belang bij goed verzorgde grond die ons voedt en ons gezond houdt. De boer voor zijn liefde voor het land en het ...
Verder Lezen
/
WAADHOEKE - Twee beeldbepalende bomen in Bitgummole worden gekapt, terwijl er veel verzoeken komen van inwoners om bomen en andere groene landschapselementen te behouden in de gemeente Waadhoeke. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geen kapvergunning opgenomen. Hiermee kunnen waardevolle bomen en beeldbepalende elementen in de openbare ruimte verdwijnen omdat hier geen beleid voor is vastgesteld. Normaal gesproken zou dit onderdeel van de aanstaande omgevingsvergunning zijn maar omdat de uitvoering hiervan vertraagd is willen we nu alvast de bescherming van waardevolle elementen in de openbare ruimte waarborgen. Daarom dient SAM Waadhoeke samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen een motie in om het college te vragen een kapvergunningsstelsel in te voeren voor beeldbepalende bomen en landschapselementen. In de motie vragen we ook een inventarisatie te laten doen naar historische/monumentale/beeldbepalende/karakteristieke bomen en houtopstanden in de gemeente Waadhoeke. Dit moet samen met de inwoners gebeuren ...
Verder Lezen
/
De fractieleden van SAM Waadhoeke hebben in het voorjaar van 2021 absoluut niet stilgezeten. Verschillende onderwerpen zijn in de kernteams, publieksessies en raadsvergaderingen besproken. Raadslid Hanna van der Werff heeft het opgetekend in een zeven pagina's tellende nieuwsbrief. Grote onderwerpen komen voorbij in de nieuwsbrief, zoals Empatec, onze breed gesteunde isolatiemotie, het veelbesproken energielandschap in Sexbierum en de recreatieve voorzieningen in Zwarte Haan. Klik hier om de nieuwsbrief van maart en april 2021 te lezen. SAMen bereiken we meer dan ieder voor zich. Word lid van dé progressieve partij in Waadhoeke en maak de gemeente een stukje progressiever! Klik hier om je aan te melden als lid.  ...
Verder Lezen
/
De voorwaarden voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten zijn versoepeld door de gemeente Waadhoeke. SAM is blij dat hiermee niet alleen erkenning komt voor de ondernemers, maar ook voor de inwoners. "Inwoners van Waadhoeke die door corona en/of de corona-maatregelen meer dan dertig procent inkomstenverlies hebben, kunnen nu een tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf", laat de gemeente Waadhoeke weten in een persbericht. Lees het complete persbericht over de versoepelde voorwaarden van de TONK-regeling op de website van de gemeente Waadhoeke.  ...
Verder Lezen
/
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 april is gesproken over de beleidsnotitie mantelzorg. Namens SAM Waadhoeke had Annet Neudorfer het woord. 'Meer aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de mantelzorger langer op de been te houden', vertelt Annet in haar bijdrage over de mantelzorg. Lees haar complete bijdrage hieronder. Inhoudelijk ziet de beleidsnotitie er prima uit. De ambities om de mantelzorger te ondersteunen zijn hierin duidelijk benoemd. Er is goed met de verschillende organisaties gekeken naar wat nodig is. SAM heeft veel waardering voor de mantelzorgers. Zonder mantelzorgers zou er een groot gat ontstaan in zorg, die door de professionele zorg niet opgevangen kan worden. Maar waar liggen de grenzen van de fysieke en geestelijke gezondheid van de mantelzorgers. Zorg op maat, minder versnippering bij hulpverleners, meer aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de mantelzorger langer op de been te houden. Belangrijk is ook de waardering voor hun werk. Het ...
Verder Lezen
/
SAM neemt nog geen standpunt in over het grote energiepark bij Sexbierum. SAM is voorstander van de grote ambitie om de gemeente Waadhoeke energieneutraal te laten zijn. Ook na dertig procent besparing blijft er veel energie nodig. Dat is voor huizen maar ook voor de aanwezige bedrijven. Enkel met zonnepanelen op daken gaan we niet voorzien in deze energie en kan het netwerk van Liander dit ook op dit moment niet bolwerken. Hoe gaan we dit dan bereiken? Wachten tot de provincie weer windmolens toe staat, wel of geen zonnepanelen op grond? Kunnen we nog wachten op nieuwe technieken of kiezen we voor een tijdelijke oplossing? Recent sloeg men het klimaatalarm. Er moet iets gebeuren. Sam gelooft dat het nu tijd is om iets te doen, niet wachten op de perfecte oplossing, die bestaat niet. Een oplossing kan ook voor 10 jaar zijn. In Tzum kan een windmolen er zijn, ...
Verder Lezen
/
'Wij van SAM zien het als volgt: Empatec is een onderdeel van de maatschappij: als je daar werkt doe je mee', zei Hanna van der Werff in haar bijdrage over de uitvoering van de participatiewet in Fryslân-West. NV Empatec is in deze GR het werkbedrijf. Als gevolg van invoering van de Participatiewet bouwt de Rijksvergoeding voor de loonkosten Sociale Werkvoorziening af, terwijl tegelijkertijd doelstelling is om de doelgroep te begeleiden naar werk bij reguliere bedrijven. Voor SAM een heel belangrijk onderwerp. Hieronder is de volledige bijdrage van Hanna te lezen. Bedankt voorzitter, ik heb lang gedaan over het schrijven van deze tekst. Er zijn maar weinig onderwerpen in de raad geweest waar ik met zoveel mensen over heb gesproken en zoveel over heb nagedacht. Het is duidelijk: het is voor SAM een belangrijk onderwerp. Je moet solidair zijn met naasten en dus ook met mensen die niet dezelfde kansen hebben ...
Verder Lezen
/
Vanuit Europa is geld beschikbaar gesteld voor verduurzaming, waarbij het isoleren van woningen een optie is. SAM vindt dat dit geld ook voor isoleren gebruikt moet worden. Bij de raadsvergadering van donderdag 4 maart is een motie van SAM, samen de VVD, aangenomen waarin we het College vragen bij het kabinet aan te dringen in het EU-herstelplan Recovery and Resilience Facility een ambitieus isolatieprogramma voor woningen op te nemen. Hierdoor kan met de middelen uit het herstelplan een slag gemaakt worden in woningisolatie. Lees hieronder de bijdrage van Hanna van der Werff met bijbehorende motie.  In de discussie over duurzaamheid en energie, wordt er vaak gesproken over een andere wijze van energie opwekken, middels wind, zon en inmiddels weer kernenergie. Het is een flinke discussie, waar we ook lastige keuzes in moeten maken in de toekomst. Als je het over energie en besparen hebt dan heb je het over de ...
Verder Lezen
/

Recent

Geen berichten gevonden.

Sam Waadhoeke

Agenda

Vergaderingen, Fractie, Raad, Acties

mei

juni 2021

juli
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4