d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.
SAM Waadhoeke

Laatste nieuws

Breaking news

Nieuwe website

SAM Waadhoeke heeft een nieuwe website. Deze is live vanaf 18 mei 2020. Op de site hebben de nieuwsberichten een prominente plaats op de Home pagina. Ander recent nieuws is ook toegankelijk. Naast de nieuwsberichten is er ook ruimte voor breaking nieuws, één nieuwsitem die bekend gemaakt moet worden aan het publiek. Ook deze is te vinden op de Home pagina. Naast de berichten bevindt zich ook de agenda op de Home pagina. Via een Details knop kan meer informatie worden opgehaald. Nieuw is ook toegang tot nieuwsbrieven en aanmelden voor een nieuwsbrief ...
Verder Lezen
SAM Waadhoeke

Ander Nieuws

Actueel en recent

Actueel

Korte impressie van de gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 Opnieuw verzamelden zich de hoofden van de raadsleden van Waadhoeke zich op een scherm om besluiten te nemen. Het heeft iets surrealistisch. Vierkantjes die een vierkant vullen met in elk vak een opgesloten hoofd. Een raad die begon met het vaststellen van de agenda. Op de agenda stond het onderwerp Kleasterwei Tzummarum. Voor de mensen die dit niets zegt: er wordt al meer dan een decennium strijd geleverd tussen buren. De gemeente is daarin partij geworden door conflicten over het (handhaven van het ) bestemmingsplan en eigendom. Het college had ons gevraagd het onderwerp van de agenda te halen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling betrof het feit dat er nader onderzoek wordt ingesteld door de provincie naar deze zaak. Heeft de gemeente wel terecht vergunningen afgegeven?, althans dat is een van de onderzoeksvragen. Met onafhankelijk onderzoek waren wij als SAM ...
Verder Lezen
/
Raad 16 april 2020 Op 16 april vergaderde de raad voor de eerste keer digitaal. Het was wennen. Niet altijd was bij iedereen de verbinding optimaal. En dat was jammer. En dat gold natuurlijk ook voor zo’n eerste keer vergaderen zonder echt zicht op elkaar. Je praat in de leegte tegen een scherm. Maar we hebben intussen geleerd. Volgende keer zal het beter gaan. Ik pak de belangrijkste punten uit de agenda: Het ambitiedocument Omgevingswet Door een raadswerkgroep is dit document opgesteld. In dit document hebben wij vastgelegd hoe we als raad tegen de omgevingswet aankijken. We willen dat de uitgangspunten van nabij besturen, de dienstverleningsvisie sturend zijn voor de insteek naar de wet toe. Behalve dat, we zijn van mening dat de gemeente toe moet kunnen groeien naar een nieuwe pro actieve rol waarin initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund. Dat vraagt zowel binnen de politieke als ambtelijke organisatie ...
Verder Lezen
/
Raadsvergadering 6 februari 2020 Een raadsvergadering met een korte agenda die afgesloten werd met de behandeling van een tweetal moties. Maar voor die moties moest er eerst nog een klap gegeven worden op een aantal vergaderstukken. Ik pak de belangrijkste punten er even uit. De veiligheidsregio Fryslân De veiligheidsregio heeft meer geld nodig. Geld voor de versterking van de organisatie die ten dele onderbezet is, en deels zich moet aanpassen aan vernieuwde wet- en regelgeving. De veiligheidsregio houdt zich bezig met onze veiligheid. Brandweer, maar ook bijvoorbeeld de GGD maken deel uit van deze organisatie. Uit onderzoek blijkt dat er meer geld nodig is voor de bedrijfsvoering. Er is sprake van onderbezetting en daardoor komen taken in het gedrang. Bij de stukken zaten stevige onderzoeken die de noodzaak bevestigden om in deze organisatie te investeren. Voor Waadhoeke betekent dit nogal wat. De bijdrage gaat stapsgewijs omhoog van € 4.3 miljoen ...
Verder Lezen
/

Recent

Gemeenteraad 23 januari 2020 De gemeenteraad was niet heel spannend. Uiteraard stond de nota toerisme op de agenda. Na de behandeling in de kernsessie wisten we dat de nota met applaus zou worden ontvangen. En toch ontspon zich nog - ook vooraf aan de raadsbehandeling in de sociale media - een discussie over de financiering van de nota toerisme. Het CDA bijvoorbeeld noemde toerisme misschien wel de kurk waar de economie van Waadhoeke opdrijft. Bij het voorstel was ook een ...
Verder Lezen
Raadsvergadering 12 december 2019 Er was weer een grote agenda de 12e. Maar aan de punten kon je zien dat het vooral harmoniseren was. Het waren geen belangrijke punten. Een nieuwe verordening onderwijshuisvesting. En zo hadden we nog wat van die harmonisatie punten. Maar we begonnen feestelijk. Vorige vergadering namen afscheid van twee van onze leden, deze vergadering begroetten we Arjen Hartman (CDA) en Tjeerd Cuperus (SAM) als nieuwe leden. Maar ondanks de beperkte agenda vroeg de vergadering de nodige ...
Verder Lezen
Een impressie van de raad van 31 oktober 2019 met vooral de begroting, parkeren in Franeker, een rotte kies in Okkingahiem en nog veel meer, maar over dat meer maar weinig. De begroting is tenslotte het belangrijkste document in de gemeente. Het was mooi weer donderdag. En dat was aan de stemming in de raad te merken. Een mooie begroting, goed gedaan, degelijk beleid, dat waren de kwalificaties vanuit de raad. In sommige Friese gemeentehuizen gaat het er dezer dagen ...
Verder Lezen
De vakantie zit erop, de eerste gemeenteraadsvergadering sinds de zomerstop is achter de rug. Wim Hokken klom weer in de pen om de vergadering samen te vatten. Een vergadering over onder andere duurzaamheid, herstel kademuren van Het Vliet in Franeker en subsidiedorpshuizen. Vragen, ingekomen stukken en de toezeggingen. De FNP wil OV-fietsen bij het station en wil graag actie om dit te realiseren, was er klein leed van een verkeerssituatie (Adrie Weiland, gemeentebelang) in Wier. Door haar vragen kwam het ...
Verder Lezen
Het was donderdag 11 juli een lange vergadering. Heel lang. De vergadering begon al om 16.00 uur (waar 19.30 uur gebruikelijk is). De vergadering sloot om 22.30 uur. SAM-raadslid Wim Hokken heeft een verslag geschreven over deze vergadering en beperkt zich tot de belangrijkste punten van de vergadering. Over onder andere de tiny houses in Berltsum, harmonisatie subsidies binnen- en buitensport, sociale dienst Noordwest Fryslan, de Kadernota en een terugblik op anderhalf jaar Waadhoeke.  LEES OOK: Vergroting van kwaliteit van leven ...
Verder Lezen
SAM Waadhoeke

Agenda

Vergaderingen, Fractie, Raad, Acties
april

mei 2020

juni
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kleine Fractie

19
20
21
22
23
24
25

Kleine Fractie

26

Presidium

27
28

Raads Vergadering

29
30
31
1
2
3
4
5
6
7