d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.

Sam Waadhoeke

Laatste Nieuws

Breaking News

Nieuwsbrief maart en april: Empatec, energielandschap Sexbierum en isolatiemotie

De fractieleden van SAM Waadhoeke hebben in het voorjaar van 2021 absoluut niet stilgezeten. Verschillende onderwerpen zijn in de kernteams, publieksessies en raadsvergaderingen besproken. Raadslid Hanna van der Werff heeft het opgetekend in een zeven pagina's tellende nieuwsbrief. Grote onderwerpen komen voorbij in de nieuwsbrief, zoals Empatec, onze breed gesteunde isolatiemotie, het veelbesproken energielandschap in Sexbierum en de recreatieve voorzieningen in Zwarte Haan. Klik hier om de nieuwsbrief van maart en april 2021 te lezen. SAMen bereiken we meer dan ieder voor zich. Word lid van dé progressieve partij in Waadhoeke en maak de gemeente een stukje progressiever! Klik hier om je aan te melden als lid.  ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Ander Nieuws

Actueel en recent

Actueel

De voorwaarden voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten zijn versoepeld door de gemeente Waadhoeke. SAM is blij dat hiermee niet alleen erkenning komt voor de ondernemers, maar ook voor de inwoners. "Inwoners van Waadhoeke die door corona en/of de corona-maatregelen meer dan dertig procent inkomstenverlies hebben, kunnen nu een tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf", laat de gemeente Waadhoeke weten in een persbericht. Lees het complete persbericht over de versoepelde voorwaarden van de TONK-regeling op de website van de gemeente Waadhoeke.  ...
Verder Lezen
/
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 april is gesproken over de beleidsnotitie mantelzorg. Namens SAM Waadhoeke had Annet Neudorfer het woord. 'Meer aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de mantelzorger langer op de been te houden', vertelt Annet in haar bijdrage over de mantelzorg. Lees haar complete bijdrage hieronder. Inhoudelijk ziet de beleidsnotitie er prima uit. De ambities om de mantelzorger te ondersteunen zijn hierin duidelijk benoemd. Er is goed met de verschillende organisaties gekeken naar wat nodig is. SAM heeft veel waardering voor de mantelzorgers. Zonder mantelzorgers zou er een groot gat ontstaan in zorg, die door de professionele zorg niet opgevangen kan worden. Maar waar liggen de grenzen van de fysieke en geestelijke gezondheid van de mantelzorgers. Zorg op maat, minder versnippering bij hulpverleners, meer aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de mantelzorger langer op de been te houden. Belangrijk is ook de waardering voor hun werk. Het ...
Verder Lezen
/
SAM neemt nog geen standpunt in over het grote energiepark bij Sexbierum. SAM is voorstander van de grote ambitie om de gemeente Waadhoeke energieneutraal te laten zijn. Ook na dertig procent besparing blijft er veel energie nodig. Dat is voor huizen maar ook voor de aanwezige bedrijven. Enkel met zonnepanelen op daken gaan we niet voorzien in deze energie en kan het netwerk van Liander dit ook op dit moment niet bolwerken. Hoe gaan we dit dan bereiken? Wachten tot de provincie weer windmolens toe staat, wel of geen zonnepanelen op grond? Kunnen we nog wachten op nieuwe technieken of kiezen we voor een tijdelijke oplossing? Recent sloeg men het klimaatalarm. Er moet iets gebeuren. Sam gelooft dat het nu tijd is om iets te doen, niet wachten op de perfecte oplossing, die bestaat niet. Een oplossing kan ook voor 10 jaar zijn. In Tzum kan een windmolen er zijn, ...
Verder Lezen
/
'Wij van SAM zien het als volgt: Empatec is een onderdeel van de maatschappij: als je daar werkt doe je mee', zei Hanna van der Werff in haar bijdrage over de uitvoering van de participatiewet in Fryslân-West. NV Empatec is in deze GR het werkbedrijf. Als gevolg van invoering van de Participatiewet bouwt de Rijksvergoeding voor de loonkosten Sociale Werkvoorziening af, terwijl tegelijkertijd doelstelling is om de doelgroep te begeleiden naar werk bij reguliere bedrijven. Voor SAM een heel belangrijk onderwerp. Hieronder is de volledige bijdrage van Hanna te lezen. Bedankt voorzitter, ik heb lang gedaan over het schrijven van deze tekst. Er zijn maar weinig onderwerpen in de raad geweest waar ik met zoveel mensen over heb gesproken en zoveel over heb nagedacht. Het is duidelijk: het is voor SAM een belangrijk onderwerp. Je moet solidair zijn met naasten en dus ook met mensen die niet dezelfde kansen hebben ...
Verder Lezen
/
Vanuit Europa is geld beschikbaar gesteld voor verduurzaming, waarbij het isoleren van woningen een optie is. SAM vindt dat dit geld ook voor isoleren gebruikt moet worden. Bij de raadsvergadering van donderdag 4 maart is een motie van SAM, samen de VVD, aangenomen waarin we het College vragen bij het kabinet aan te dringen in het EU-herstelplan Recovery and Resilience Facility een ambitieus isolatieprogramma voor woningen op te nemen. Hierdoor kan met de middelen uit het herstelplan een slag gemaakt worden in woningisolatie. Lees hieronder de bijdrage van Hanna van der Werff met bijbehorende motie.  In de discussie over duurzaamheid en energie, wordt er vaak gesproken over een andere wijze van energie opwekken, middels wind, zon en inmiddels weer kernenergie. Het is een flinke discussie, waar we ook lastige keuzes in moeten maken in de toekomst. Als je het over energie en besparen hebt dan heb je het over de ...
Verder Lezen
/
De SAM fractie is blij dat er nu zoveel vraag is naar nieuwe bedrijfskavels is dat de Kei2 nu ontwikkeld kan worden. Wel vinden we dat dit bedrijventerrein wat de dan de rand vormt van Franeker vormt, op een juiste manier landschappelijk ingepast moet worden in het landschap. Dat verdient deze mooie stad! We zijn natuurlijk blij met meer bedrijvigheid omdat we het lokale ondernemerschap graag willen ondersteunen. En dit levert ook meer werkgelegenheid in onze gemeente. SAM is ook blij met de eerste contouren Economie regio Noardwest Fryslân wat afgelopen dinsdagavond is gepresenteerd. Om juist aan te kunnen sluiten bij regionale en landelijke en globale economische ontwikkelingen moet je als gemeenten samenwerken. Je kan het niet alleen! SAM is blij met deze samenwerking met Harlingen. Maar wijst er ook op dat we goed moeten samenwerken met de 4 grote gemeentelijke partners in Fryslân. Om ons zo goed mogelijk op het landelijke en ...
Verder Lezen
/
Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe nieuwsbrief. Hanna klom weer in de pen en beschrijft vanuit de ogen van de fractie de eerste maand van 2021. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen! ...
Verder Lezen
/
SAM staat volledig achter het initiatief van de dorpsmolen in Tzum. De gemeente kan wel een grotere rol spelen in het ondersteunen van dit soort initiatieven, vinden wij. Hanna van der Werff sprak daarover in de raadsvergadering van donderdag 28 januari. Ook stelde Hanna vragen over de ruilverkaveling rondom Harlingen en Franeker.  Vanavond voor de vergadering liet ik de hond uit. Ik loop dan langs vijf molens die zachtjes ruisend staan in het vrije, vlakke landschap. De molens vertellen mij hoe de wind staat en dat ik bijna thuis ben. Ik heb geen last van deze molens. Er is één aspect van deze molens wat mij stoort. Hoewel het voor vele omwonenden een ingreep in hun landschap is geweest en zij daar mogelijk ook hinder van ondervinden, gaan de baten van deze molens niet naar de mienskip maar naar een kleine groep eigenaren. Zo ver wij weten zijn dat nog ...
Verder Lezen
/
SAM gaat voor een goede toekomst van sociale werkvoorziening in Waadhoeke. Dat zegt Tjeerd Cuperus in zijn bijdrage over de jaarrekening van Empatec. Om verschillende redenen is de jaarrekening heel laat bij de raad aangeboden. In de toekomst hopen wij als SAM dat dit eerder bij de gemeenteraad aangeboden wordt. Zodat de raad zijn belangrijke controlerend taak naar behoren kan uitvoeren. Directeur Harry de Wit komt in de jaarrekening naar een verwijzing waartoe Empatec is ontstaan; ‘Wij, als Empatec, kijken naar de waarde van mensen. En laten hen inzien waar hun krachten liggen en niet hun beperkingen!’ Met al de drukte om onze sociale werkvoorziening willen wij hiermee beginnen. Hier draait het om! Naar onze mening doet de Sociale werkvoorziening dit ook. Meer dan vijftig procent van de medewerkers van de sociale werkplaats werkt bij een regulier bedrijf. Dit geeft hen een groot gevoel van eigenwaarde. Ze doen mee! Hier ...
Verder Lezen
/
SAM-raadslid Hanna van der Werff praat jullie in de nieuwsbrief van november en december bij over het wel en wee in de fractie en gemeenteraad. KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF VAN NOVEMBER EN DECEMBER 2020 TE OPENEN! ...
Verder Lezen
/

Recent

Geen berichten gevonden.

Sam Waadhoeke

Agenda

Vergaderingen, Fractie, Raad, Acties

april

mei 2021

juni
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6