Annet Neudorfer

Ik ben Annet Neudorfer en woon alweer 34 jaar in Oude Bildtzijl. Ik heb vier zonen en een hond. Ikzelf kom oorspronkelijk uit Utrecht, maar heb vele natuurreizen gemaakt. Daarom kan ik zo genieten van het Wad, de weidsheid en de rust in Waadhoeke.

 
Ik heb van jongs af aan meegekregen dat je er niet alleen voor jezelf bent, maar dat je het samen moet doen. Elkaar helpen in woord en daad.

 

Ik werk, na vele jaren aan het bed in de thuiszorg, nu nog als CVA-begeleidster bij Het Friese Land. Vandaar dat het sociaal domein bij mij past. Samen zorgen voor een goede ondersteuning en zorg, daar waar het nodig is.

Vertegenwoordiging dorpen

Menaam, Bitgum, Bitgummermolen, Engelum, Marsum, Ouwe Syl

Contact met Annet

Portefeuilles in fractie

  • Recreatie en toerisme
  • Cultuur
  • Sociaal domein