Haije Stellingwerf

Trotse vader, pake en een betrokken inwoner van Minnertsga. Ik ben getrouwd met Elisabeth en heb twee kinderen, Karla en Jeroen, die beide hun eigen gezin gesticht hebben. Daarnaast ben ik trotse opa van de kleinkinderen Dylan en Nikรฉ. Ik ben zelfstandige op het gebied van huisvesting en faciliteiten en heb daarnaast nog een schoonmaakbedrijf samen met mijn partner.

Ik ben sinds 2010 politiek actief. Eerst in Het Bildt en sinds januari 2018 in de gemeente Waadhoeke.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer taken bij de gemeenten komen te liggen. De vraagstukken die we op ons bordje hebben gekregen zoals het  sociaal domein, leefbaarheid en duurzaamheid โ€“ liegen er niet om. Door op deze terreinen echte resultaten te boeken kunnen we het vertrouwen van de mensen herstellen.

Politiek gezien wil ik vooral dat de inwoners centraal staan en samen met de inwoners werken aan een gezonde, duurzame en gelukkige leefomgeving. Want de aarde hebben we tijdelijk in gebruik en we hebben met ons allen de taak om deze goed achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vertegenwoordiging dorpen

Minnertsga, Tzummarum, Firdgum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Berltsum en Wier.

Contact met Haije

Portefeuilles in fractie

  • Accommodaties (onderwijs/sport/zorg/cultureel)

  • Beheer openbare ruimte