Laas Douma

Laas Douma 1968 Autobedrijfeigenaar en Camperbouwer te St.Annaparochie

Politiek actief va 2002 voor PvdA, nu raadslid SAM

Vertegenwoordiging dorpen

St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie, Froubuurt, Nij Altoenae, Westhoek

Contact met Laas Douma

Portefeuilles in fractie

  • Wonen

  • Leefbaarheid