SPEERPUNTEN SAM WAADHOEKE

Buurtmarkt op fietsafstand

Veel boeren zitten gevangen in een bubbel. Ze moeten steeds meer investeren om het hoofd boven water te houden. Ook is het steeds lastiger om aan alle milieunormen te voldoen. Daarvoor zijn de marges op de producten te laag. Kunstmest en gewasbescherming zijn nodig om opbrengsten veilig te stellen en dit is ongunstig is voor het bodemleven. Ook is er een trend gaande om meer streekproducten aan te willen schaffen.

We zien als SAM een kans in het koppelen van de ontwikkelingen, door buurtmarkten te faciliteren. In Menaam is in 2021 de eerste van start gegaan. Inwoners kopen dan direct van lokale producenten. Hierdoor ontstaan er nieuwe verdienmodellen, krijgen inwoners van Waadhoeke de kans gezonde lokale voeding aan te schaffen en ontstaat er ruimte de bodemkwaliteit te verbeteren. Als SAM vinden we dat we de lokale overheid deze beweging moet ondersteunen en faciliteren.

Wat willen we

 • initiatieven met een positieve grondhouding
  Maar ook deze Initiatieven ruimtelijk mogelijk maken.
 • regelingen instellen voor een (opstart) subsidie.
 • mogelijk maken dat bestaande ondernemers dit ook kunnen gaan doen in hun bestaande onderneming (bijvoorbeeld een afdeling ‘lokale producten’ in de supermarkt).
 • samenwerking gaan zoeken met dorpsbelangen, wijkverenigingen en
 • een kaart/app ontwikkelen waarop alle verkooppunten van lokale producten zijn weergegeven. (ook losse verkooppunten van bijvoorbeeld boeren).

De mens centraal

De overheid is in toenemende mate een veelkoppig monster geworden. Aan de ene kant wil ze dat mensen maatregelen nemen die bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelen, aan de andere kant maakt ze ook regels en procedures waardoor het bijna onmogelijk is geworden om iets te ondernemen. Als je iets van de overheid gedaan wilt krijgen, moet je jezelf een weg banen door een woud van procedures en protocollen. Velen voelen zich daardoor niet menswaardig behandeld. Dat moet anders.

Voor de komende vier jaar willen we als SAM nóg nadrukkelijker dan voorheen ervoor zorgen dat mensen als mensen behandeld worden in plaats van invullers van afvinklijsten.

Wat willen we

 • lokale initiatieven met een positieve insteek onderzoeken.
 • bij ingewikkelde materie fysiek in gesprek gaan.
 • een grondhouding van ‘Ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.
 • dat regels dienend moeten zijn aan ‘de bedoeling’ en juist niet belemmerend.

Sport en cultuur; gratis voor iedereen!

Wij vinden dat IEDEREEN de mogelijkheid moet hebben om het beste uit zichzelf te halen. En wij vinden dat iedereen DEZELFDE KANSEN moet krijgen om dit te doen.

We weten uit onderzoeken dat hoe je later oud wordt, voor een groot deel al is bepaald toen je jong was. Kinderen met minder talent op school komen vaker terecht op plaatsen waar voor minder geld, zwaar werk gedaan moet worden.

Maar wat nou als je niet zoveel talent op school hebt, maar wel heel creatief of sportief bent? Dan bepaalt de beurs van je ouders hoeveel kans je krijgt om je talent te laten groeien. Mensen met meer geld, hebben nu eenmaal vaak meer om uit te geven aan de hobby’s en talenten van de kinderen.

Qua scholing kán iedereen dezelfde kansen benutten. Voor de andere talenten kan dit niet en dit vindt SAM WAADHOEKE niet OK! Daarom willen we bewegen, sporten en culturele, creatieve ontwikkeling voor IEDEREEN op DEZELFDE MANIER bereikbaar maken. En dezelfde manier, lukt alleen maar door het net als het onderwijs gratis en algemeen toegankelijk te maken.

Alleen op deze manier heeft iedereen écht dezelfde kansen zonder drempels om zich volledig te ontwikkelen!

Daarnaast draagt het bovenstaande enorm bij aan de preventie in het sociaal domein. Lichamelijke en geestelijke gezondheid, meedoen en mensen leren kennen en zo dus een waardevol netwerk opbouwen zijn enorm belangrijk in het welbevinden en de draagkracht van mensen.

Wat willen we

 • dat (gemeentelijke) accommodaties gratis ter beschikking gesteld worden aan sport- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Waadhoeke.
 • dat iedere maatschappelijke sport- en cultuuraanbieder subsidie krijgt ter hoogte van de ‘vaste’ kosten.
 • externe (Europese) fondsen aanvragen.
 • de samenwerking zoeken met (o.a.) zorgverzekeraars.
 • bewust schuiven met budgetten in de gemeentelijke begroting.
 • Meer naar collectieve preventie i.p.v. dure individuele hulptrajecten
 • Geen sport- en cultuurfonds meer nodig, want het is in de basis gratis
 • een actieve samenwerking met Sport Fryslân en (bijvoorbeeld) Keunstwurk.
 • op zoek naar innovatieve subsidies op landelijk en Europees niveau.

Vol gas naar minder gas

De Gemeente Waadhoeke heeft aangegeven volop mee te willen doen bij de energietransitie. Voorlopig is daar nog te weinig van te merken. Vlak voor de kerst verscheen er een artikel in de Van Wad tot Stad. De strekking: voor 2030 gaan er geen wijken van het gas af. Tja, zo komen we er niet natuurlijk. Helemaal omdat we weten dat er best wel wijken/dorpen zijn die hier werk van willen maken.

SAM wil vol gas vooruit in de energie transitie en de afhankelijkheid van gas verder verkleinen!

Wat willen we

 • dorpen en wijken ondersteunen die een plan hebben.
 • een investeringsfonds instellen zodat inwoners renteloos maatregelen kunnen treffen (duurzaamheidsfonds waadhoeke).
 • andere bronnen gaan benutten (over op groene elektriciteit, warmtepomp, etc).
 • gaan voor vermindering van verbruik (bijvoorbeeld door isolatie, etc).
 • terugbetaling door de (oude) kosten van energie als terugbetaling te gebruiken mogelijk maken.
 • onderzoeken of we kunnen samenwerken met bedrijven die (veel) restwarmte hebben.
 • inzichtelijk maken welke initiatieven er zijn (met behulp van de Groene Waadhoeke kaart als inspiratiebron).
 • energiescan aanbieden aan inwoners om ze te helpen met de juiste keuzes en de invulling van de keuzes mogelijk maken.

Niemand aan de zijlijn

We vinden het belangrijk dat niemand aan de zijlijn hoeft te zitten en iedereen letterlijk mee kan doen. Dit komt al tot uiting in de eerder genoemde punten als gratis sport en cultuur, investeringsfonds voor duurzame energie of isolatie, regels dienend laten zijn aan de intentie en een (opstart)subsidie voor buurtmarkten. Op die manier willen we als SAM ook écht samen aan de slag om wonen, werken en leven in Waadhoeke nóg fijner te maken.

Maar niemand aan de zijlijn betekent meer. Het betekent dat niemand in de shit hoeft te zitten door gevolgen van een toeslagenaffaire of andere overheidsdwaling. Dat er geen kinderen meer thuis hoeven te blijven als een vriendje een zwemfeestje organiseert omdat zwemles te duur is. Dat het bij scheiding niet meer nodig is dat de ene partner boven woont en de andere partner beneden, helemaal niet als er kinderen zijn.

Wij willen de omstandigheden zo maken dat IEDEREEN in Waadhoeke MEE kan DOEN! Dat het
‘gewoon’ goed wonen is in Waadhoeke.

Wat willen we

 • dat hulp en ondersteuning vanuit het gebiedsteam laagdrempelig en
  dichtbij bereikbaar is.
 • inzetten op (semi)permanente woningbouw voor de komende 10 jaar.
 • Zodat we bij overschot weer ruimte aan de natuur terug kunnen geven
 • gratis sport en cultuur voor iedereen.