Tjeerd Cuperus

Ik ben Tjeerd Cuperus, en woon al twintig jaar in Boksum. Vanuit Winsum zijn wij twintig jaar geleden verhuist naar Boksum. Heel speciaal dat deze twee dorpen nu weer in de gemeente Waadhoeke samenkomen! Via de basisschool, De Otto Clant School en de toneelvereniging ben ik verbonden geraakt met het dorp. Een dorp op de rand van Leeuwarden wat graag zijn eigenheid wil behouden. Ook ben ik verliefd geworden op het open landschap aan de rand van de oude Middelsee. Een mooie groene buffer waar het ook fijn genieten is voor de Leeuwarders die de stad voor en paar uurtjes willen verlaten.

Nadat ik twaalf jaar betrokken ben geweest bij het raadswerk in Menameradiel, vind ik het uitdaging om mij in te zetten voor de nieuwe gemeente Waadhoeke. Bij de SAM fractie heb ik een plek gevonden waar ik mij thuis voel. Een groene, een sociale en een vernieuwende lokale partij die helemaal past bij de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Vertegenwoordiging dorpen

Boksum, Deinum, Wjelsryp, Blessum, Winsum, Spannum, Tzum, Baaium, Hitzum

Contact met Tjeerd

Portefeuilles in fractie

  • Wonen

  • Onderwijsvisie

  • Werkgelegenheid en economie