Nieuwe omgevingswet in de praktijk

Vanavond, woensdag 29 juni 2022, organiseerde Dorpsbelang Oosterbierum
een bewonersavond rond hun plan voor woningbouw in eigen beheer. Voor
dit reeds door Gemeente Waadhoeke akkoord bevonden idee heeft
Dorpsbelang studenten NHL aan het werk gezet om tot een uitwerking te
komen die past bij karakter Oosterbierum, de 5 pijlers voor Welzijn
(wonen, water, voedsel, zorg en ontwikkeling) en het
duurzaamheidsvraagstuk.

Een avond waarin de enorme creativiteit van studenten duidelijk naar
voren kwam, met veel oog voor bestaande dorpsstructuren in Oosterbierum.
Complimenten voor alle studenten NHL Stenden die hieraan hebben mogen
werken.

Dorpsbelang Oosterbierum laat zien wat bewonersparticipatie kan
betekenen! Op naar de volgende stap waarin de werkgroep samen met
Knarrenhof het winnende idee verder zal gaan bestuderen, doormeten
(financieel en qua duurzaamheid) en uitwerken, waarbij vast elementen
van de andere plannen ook terug zullen keren.

Dorpsbelang hoopt voor de zomer in elk geval nog het definitieve
locatie-onderzoek af te ronden en dan met gemeente Waadhoeke te werken
aan de bestemmingsplannen. SAM Waadhoeke blijft de ontwikkelingen met
zeer veel interesse volgen.